Ændringer i konkursloven giver skyldneren mulighed for forebyggende rekonstruktion

Som følge af EU’s Rekonstruktions- og insolvensdirektiv ændres konkursloven. De nye regler medfører blandt andet, at det bliver muligt for skyldneren at anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling. Men hvad betyder dette konkret for virksomhederne? Og hvordan adskiller en forbyggende rekonstruktionsbehandling sig fra den almindelige rekonstruktionsbehandling?

03. november 2022 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Forebyggende rekonstruktionsbehandling kan igangsættes tidligere end den almindelige rekonstruktionsbehandling. Den almindelige rekonstruktionsbehandling forudsætter, at en nødlidende virksomhed opfylder insolvenskriteriet i konkurslovens § 17, stk. 2.

Betingelserne for at anmode om forebyggende rekonstruktion forudsætter derimod ikke nødvendigvis insolvens. En skyldner kan anmode om forebyggende rekonstruktionsbehandling, hvis denne er insolvent, eller hvis denne som følge af økonomiske vanskeligheder har sandsynlighed for at blive insolvent. En nødlidende virksomhed kan således efter de nye regler påbegynde en forebyggende rekonstruktionsbehandling allerede inden virksomheden bliver insolvent. Der stilles altså kun krav om sandsynlighed for insolvens.

Formålet med de nye regler, er et ønske om at give erhvervsdrivende mulighed for, på et tidligere tidspunkt, at få adgang til en rekonstruktionsprocedure, så det i højere grad sikres, at levedygtige virksomheder i finansielle vanskeligheder kan fortsætte driften. Formålet med ordningen er dermed et ønske om at bevare flere nødlidende virksomheder, som i en periode gennemgår økonomiske vanskeligheder.

Begæring om forebyggende rekonstruktion kan indgives af skyldneren selv. Dette giver skyldneren mulighed for på et tidligere tidspunkt at få adgang til rekonstruktionsbehandling.

Har du brug for hjælp?

Advokaterne hos TVC Advokatfirmas afdeling for konkurs- og insolvens har omfattede erfaring på området, og står altid til rådighed for en uforpligtende samtale om din konkrete situation. Vi har erfaring med rådgivning såvel som med førelse af retssager.

Anders Ørgaard

Advokat (H), Professor, PH.D.

D: +45 87 34 75 68

M: +45 28 35 70 20

E: aor@tvc.dk

Kristian Haagen Larsen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 75 69

M: +45 20 36 92 24

E: kha@tvc.dk