Emilie Skjødt Thøgersen

Stud.jur.

Kontakt

D: +45 8734 7486

E: eth@tvc.dk

VCARD

Emilie Skjødt Thøgersen er stud.jur. i TVC Advokatfirma. Emilie arbejder i erhvervsafdelingen, hvor hun hjælper afdelingens jurister, primært Rasmus Gørup Christiansen og Anders Ørgaard, med sagsarbejde. Emilie udarbejder udkast til notater og oplæg, forbereder retssager, blandt andet udkast til processkifter og vidnespørgsmål, finder domme, lovarbejder m.v.