Investering i selskaber og kapitalfremskaffelse

Vækst kræver ofte kapital. Vilkårene for investering i selskaber er afgørende for investor, hidtidig ejerkreds og selskabet.

For en investor er det vigtigt, at investeringsaftaler indeholder vilkår, som giver investor mulighed for at beskytte sin investering, hvis investeringen ikke forløber som ventet. For den hidtidige ejerkreds er det omvendt vigtigt at være afklaret med, hvilken grad af kontrol man er indstillet på at afgive. For selskabet er det væsentligt at sikre sig en optimal finansieringsstruktur og tilstedeværelsen af et tilstrækkeligt kapitalberedskab.

Vi har stor erfaring i investeringscases og har talrige gange fungeret som rådgiver for de forskellige aktører i en investeringscase. Det gør os i stand til at sikre investor de nødvendige reaktionsmuligheder og værktøjer til beskyttelse af investeringen.

Rådgiver vi ejeren, sikrer vi blandt andet, at kontrollen med virksomheden beskyttes og bevares, med mindre andet klart aftales.

Som rådgiver for selskabet fokuserer vores rådgivning på at sikre en stabil og fast adgang til kapital, som giver ledelsen mulighed for at realisere vækstplaner uden samtidig at skulle håndtere usikkerhed omkring kapitalberedskabet.