Ejeraftaler

Regulering af ejernes forhold og det forretningsmæssige sigte med selskaber i ejeraftaler.

Er andet ikke aftalt, er det flertallet der bestemmer i aktie- og anpartsselskaber. Samtidig er der ikke en generel ret til at blive indløst, og kapitalandele i et selskab med få ejere kan være vanskelige at sælge. Modsat i interessentskaber, hvor udgangspunktet er, at der skal være enighed om alle væsentlige beslutninger, men til gengæld adgang til at opsige sin deltagelse. I en lang række tilfælde er dette ikke den bedste løsning for ejere og selskab.

Vi sikrer, at der er klare og operationelle aftaler mellem ejerne, der skaber en ramme for fælles ejerskab og afvikling af dette.

Nogle gange kommer kunderne til os, hvor der ikke er indgået en aftale. Vi hjælper i disse situationer med alligevel at skabe den løsning, der er behov for. Vores udgangspunkt er ordentlighed i forhold til alle parter, men samtidig et blik for de juridiske og taktiske styrker og svagheder, situationen frembyder.