Dirigenthverv på generalforsamlinger

Ved afholdelse af generalforsamlinger opstår der mange gange en hel række spørgsmål. Vi deltager ofte på generalforsamlinger som dirigent, rådgiver for ledelse eller kapitalejere.

I selskaber med en større ejerkreds er det særligt vigtigt at sikre sig, at proceduren omkring generalforsamlinger håndteres korrekt. Der skal tages stilling til indkaldelse, varsel, indkomne forslag, afstemningstemaer, afstemningsformer og meget mere.

Vi har flere års erfaring med  at afvikle generalforsamlinger som dirigent og har derfor stor ekspertise i at sikre, at alt går korrekt for sig. Vi sikrer, at indkaldelse sker rettidigt, og at de forslag, der skal til afstemning, er tilstrækkeligt konkret formuleret. Vi håndterer tillige indkomne spørgsmål, noteringsfrister og tilmelding.

Generalforsamlingen forberedes ofte på et eller flere møder med selskabets ledelse.

På selve generalforsamlingen fungerer vi som dirigent og sikrer dermed, at generalforsamlingen lever op til lovens krav. Er der flere alternative forslag til afstemning, håndterer vi afstemningen i den rigtige rækkefølge. Det er vores mål, at deltagerne på generalforsamlingen alle skal føle sig hørt, men også at de enkelte deltagere ikke får uforholdsmæssigt megen plads.

Nogle gange vælger en kapitalejer at møde op med advokat eller lader os møde på sine vegne. I begge tilfælde rådgiver vi ejeren om, hvilke muligheder man har for at få sine synspunkter hørt og udøve indflydelse på beslutningsprocessen.