Fokusartikel: Stutterier og andre former for deltidslandbrug

08. april 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Læs mere om det seneste nye på skatte- og momsområdet for stutterier og andre former for deltidslandbrug.

I en fokusartikel omhandlende seneste nyt på skatte- og momsområdet for stutterier og andre former for deltidslandbrug, konstaterer TVC Advokatfirma, at Skattestyrelsen ofte er for restriktiv, når de skatte- og momsmæssige forhold skal bedømmes for stutterier. Dette gælder tillige andre former for deltidslandbrug.

Det kan derfor ofte være relevant at klage til Skatteankestyrelsen. Det kan endog være nødvendigt at gå til domstolene for at få den retsstilling, som skatte- eller afgiftsyder har krav på.

Hos Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma har vi i vidt omfang adgang til de positive, utrykte afgørelser, der kan være afgørende for udfaldet af en klagesag, ligesom vi også har stor erfaring med håndteringen af skønssager. Det vil således ofte være nødvendigt at gennemføre et syn og skøn for at løfte bevisbyrden for, at der er tale om et i skatte- eller momsmæssig henseende erhvervsmæssigt drevet stutteri.

Såfremt du måtte blive involveret i en skatte- eller momssag, der drejer sig om, hvorvidt dit stutteri eller anden form for deltidslandbrug opfylder betingelserne for at blive anset som en erhvervsmæssig virksomhed i skatte- eller momsmæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende, gratis vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik herunder for at læse hele fokusartiklen.