Er det udelukket at sidestille (skatte-)myndighedernes passivitet med en positiv afgørelse?

28. februar 2013 | SKATTER OG AFGIFTER

Få indblik i om det er udelukket at sidestille (skatte-)myndighedernes passivitet med en positiv afgørelse i en artikel skrevet af Advokat (H) Torben Bagge.

Artiklen er bragt i Revision & Regnskabsvæsen 2013/1. Gengivelse sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S. 

Uddrag:

"Højesteret har ved dom af den 22. oktober 2012 afgjort, hvorvidt det er helt udelukket at støtte ret på en myndigheds bevidste passivitet. I sagen gjorde Kammeradvokaten på vegne af Skatteministeriet gældende, at en myndigheds passivitet under ingen omstændigheder kan sidestilles med en positiv afgørelse, der kan etablere en administrativ praksis, som borgeren kan støtte ret på i henhold til den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Det blev heroverfor gjort gældende, at en overordnet myndigheds bevidste passivitet gennem mange år i helt særlige tilfælde vil kunne sidestilles med, at den overordnede myndighed har truffet en positiv afgørelse om at acceptere de selvangivne oplysninger. Højesterets dom af 22. oktober 2012 synes at kunne tages til indtægt for, at det ikke principielt er udelukket, at der i helt særlige tilfælde vil kunne støttes ret på en myndigheds passivitet, men at der skal endog meget til, førend dette er tilfældet."