Tiltrængt hjælp til små og mellemstore virksomheder og selvstændigt erhvervsdrivende

Regeringen fremsætter en række forslag, som skal give en håndsrækning til landets små og mellemstore virksomheder samt de mange selvstændigt erhvervsdrivende.

18. marts 2020 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Den 13. marts 2020 skrev vi om regeringens fremsættelse af hastelovforslag om tiltag, der skal understøtte virksomheder gennem henstand med betaling af A-skat, AM-bidrag og moms. Artiklen kan læses her

Udfordringen ved det fremsatte forslag er imidlertid, at det alene er virksomheder med en årlig momspligtig omsætning på over 50 mio. kr., der får mulighed for at udskyde momsbetalingen. I de seneste dage har der derfor været heftig debat om vilkårene for små og mellemstore virksomheder samt landets mange selvstændigt erhvervsdrivende.

Debatten har medført, at regeringen nu fremsætter et lovforslag, som skal komme disse virksomheder i møde. Bliver det vedtaget, forventes det at give virksomhederne en yderligere likviditetsforbedring på ca. 40 mia. kr. Forslaget vedrører udskydelse af moms for små og mellemstore virksomheder og udskydelse af B-skatter for selvstændigt erhvervsdrivende.

Udskydelse af momsfrister for små og mellemstore virksomheder

Regeringens forslag lægger op til at udskyde momsbetalingen for små og mellemstore virksomheder ved at sammenlægge to afgiftsperioder.

Konsekvensen vil ved en vedtagelse være, at små virksomheder (omsætning på maks. 5 mio. kr.) først skal betale moms den 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder (omsætning på 5-50 mio. kr.) først skal betale moms den 1. september 2021.

De nye frister vil ikke have indflydelse på de virksomheder, som skal have moms tilbage (negativ moms). Her foretages udbetaling efter de nuværende regler.

Forslaget synes dog ikke at tage stilling til, hvad der skal ske med nystartede virksomheder, som normalt indberetter moms kvartalsvis samt for virksomheder, som er på månedsmoms.

Udskydelse af B-skatter for selvstændigt erhvervsdrivende

Regeringen har samtidig foreslået at udskyde fristerne for betaling af B-skatter i to perioder.

Betalingsfristen den 20. april 2020 udskydes dermed til den 22. juni 2020, og fristen den 20. maj 2020 udskydes til den 21. december 2020.

Juni og december måned er traditionelt betalingsfri måneder, så der lægges altså op til også at gøre april og maj betalingsfri.

De selvstændigt erhvervsdrivende kan derudover selv gå ind på www.skat.dk og nedjustere forventningerne til årets overskud, hvilket vil have en direkte indflydelse på beregning af B-skatterne.

TVC Advokatfirmas bemærkninger

Forslaget vil give en likviditetsmæssig forbedring i virksomhederne, da det giver virksomhederne et likviditetsmæssigt pusterum. Loven må derfor forventes at give en væsentlig håndsrækning til en række virksomheder. I den forbindelse har det dog naturligvis stor betydning, hvor lang tid krisen strækker sig over. Varer den i længere tid, er udskydelsen af betalingerne med de tre måneder næppe tilstrækkelig.

Virksomhederne vil i henstandsperioden oparbejde en gæld. På trods af henstanden kan der således være usikkerhed om virksomhedernes fremtid. Ledelsen i en virksomhed i selskabsform, hvori der løbende opbygges gæld, og hvor fremtiden er usikker, vil kunne risikere at pådrage sig et personligt erstatningsansvar, hvis selskabets aktivitet ikke indstilles i tide. Virksomheder drevet i personligt regi kan desuden risikere at ende med en ubetalelig personlig gæld, som i værste tilfælde kan medføre personlig konkurs.

Hos TVC Advokatfirma sidder vi klar til at hjælpe dig, og du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak.