Står du eller din virksomhed med en sag omhandlende told?

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma fører ikke alene sager omhandlende skatter, moms og punktafgifter. Vores specialiserede advokater håndterer også sager omhandlende told.

03. oktober 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

TVC Advokatfirma har en af landets største afdelinger for førelse af skatte- og afgiftssager. Vores afdeling består pt. af over 20 jurister.

Vi hjælper skatteydere såvel som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnene, Landsskatteretten og Domstolene.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma er grundlagt tilbage i 1988, og den har således et meget stort erfaringsgrundlag for førelse af skatte- og afgiftssager.

Vidste du, at vi også fører sager omhandlende told?

Udover de traditionelle sagsområder indenfor skatte- og afgiftssager, så håndterer afdelingen ligeledes en lang  række andre sagstyper, som er afledt af en gennemført kontrol af Skatteforvaltningen, herunder f.eks. sager vedrørende told rejst af Toldstyrelsen.

Har du eller din virksomhed fået en afgørelse omhandlende told, så bistår Skatteafdelingen derfor også gerne helt uforpligtende med en vurdering af, hvordan du eller din virksomhed bør forholde sig til denne.

Det ses således også i praksis, at afgørelser omhandlende efteropkrævet told bliver omgjort. Der kan i den forbindelse eksempelvis henvises til en nyere utrykt afgørelse fra Landsskatteretten (sagsnr. 16-1560059), hvor opkrævet told med ca. kr. 120.000 blev nedsat til kr. 0.