Skattestyrelsen styrker indsatsen på straffesagsområdet

Skattestyrelsen må forventes at få nedbragt sagsbehandlingstiderne for skatte- og afgiftsstraffesager for at undgå risiko for, at sagerne forælder.

19. august 2021 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

Skattestyrelsens straffesagsenheder håndterer sagsbehandlingen af en skatte- eller afgiftsstraffesag for Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og Toldstyrelsen, når styrelsernes kontrolenheder – på baggrund af en almindelig kontrolsag – har konkluderet, at der også kan være en mulig afledt straffesag.

Det er herefter op til straffesagsenhederne at vurdere, om der er grundlag for at rejse en skatte- eller afgiftsstraffesag mod en given skatte- eller afgiftsyder, som har været målet for kontrolsagen eller i øvrigt involveret i denne på anden vis.

Ifølge Skattestyrelsens egne oplysninger er antallet af afsluttede kontrolsager, der er sendt til Skattestyrelsens straffesagsenheder, steget fra ca. 5.000 sager årligt i årene 2016 og 2017 til gennemsnitligt ca. 8.000 sager årligt i 2019 og 2020.

Derudover har Skattestyrelsen siden 2020 suppleret de fire oprindelige straffesagsenheder med to nye enheder, som er blevet placeret i Odense og Viborg.

Det må således også forventes, at der fremover kommer langt større fokus på at sanktionere overtrædelser af skatte- og afgiftslovgivningen, herunder forkert selvangivelse.

Dette også på baggrund af den kritik, som Skattestyrelsen modtog fra Rigsrevisionen, og som gav juridisk direktør i Skattestyrelsen, Karin Degnboel Thostrup anledning til at udtale følgende:

”Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, hvis en straffesag når at forælde, inden vi kan nå at behandle den. Derfor er det også vigtigt for mig at fastslå, at vi er enige med Rigsrevisionen i den rejste kritik her, og vi er i gang. Det har vi været længe. Der er allerede et stort fokus på området, og det bliver der ved med at være.”

Det forholder sig i praksis således, at en kontrolsag typisk sendes til straffesagsenhederne for en vurdering, når kontrolsagen er helt afsluttet ved en afgørelse, og fristen for at påklage denne afgørelse er udløbet.

Påklage af en afgørelse
Er du interesseret i at læse mere om mulighederne for at påklage en afgørelse fra Skattestyrelsen, Motorstyrelsen eller Toldstyrelsen, kan du læse mere herom under vores speciale skatter- og afgifter samt fokusområdet skatte- og afgiftsproces.