Skattestyrelsen kontrollerer på ny visse overførsler fra MobilePay

Efterhånden som anvendelsen af betalinger via de digitale tjenester er steget markant, har Skattestyrelsen intensiveret kontrollen på området.

01. december 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Skattestyrelsen har udsendt en pressemeddelelse, hvori det oplyses, at Skattestyrelsen for anden gang har indhentet Skatterådets tilladelse til at kræve oplysninger om digitale pengeoverførsler hos en stor betalingstjeneste. Den seneste tilladelse angår indkomståret 2019.

Selve tilladelsen er anonymiseret, og derfor omtaler Skattestyrelsen ikke konkret, hvilken virksomhed der er tale om. Betalingstjenesten MobilePay har dog bekræftet, at det er den tjeneste, som Skattestyrelsen igen kan kræve visse oplysninger fra.

Det fremgår bl.a. af pressemeddelelsen, at kontrollerne overordnet går ud på at undersøge, om virksomheder bruger private betalingsløsninger til erhvervsmæssige aktiviteter. Fagdirektør i Erhverv i Skattestyrelsen, Thomas Hjortenberg, siger i den forbindelse:

”Når økonomien og betalinger flytter over på digitale tjenester, så skal skatteforvaltningen følge med og sikre en passende kontrol. Derfor er jeg tilfreds med, at vi nu har fået tilladelsen fra Skatterådet. Jeg vil gerne understrege, at fokus for vores kontrol er på erhvervsmæssige og systematiske pengeoverførsler, hvor borgere og virksomheder bevidst prøver at dreje indtjeningen uden om os.”

Skattestyrelsen har tidligere modtaget en tilladelse til kontrol af betalinger i 2017. Der blev i den forbindelse foretaget stikprøvekontroller for at belyse omfanget af fejltyper, og ud fra oplysninger om i alt knap 200.000 personer blev der udtaget 400 personer ud til nærmere kontrol.

Skattestyrelsen oplyser i den seneste pressemeddelelse, at der foreløbigt er afsluttet over 100 af disse kontroller.

For så vidt angår den nye tilladelse vedrørende indkomståret 2019, så oplyser Skattestyrelsen, at de nye kontroller 2019 vil være målrettede kontroller, hvor reguleringer og træfprocent forventes at være væsentligt højere.

Med baggrund i den seneste tilladelse til Skattestyrelsen vedrørende indkomståret 2019 er det vores forventning, at der vil blive gennemført et ikke ubetydeligt antal kontrolsager. Dette skal også ses i lyset af, at Skattestyrelsen har varslet indsats på kontrolområdet, herunder også afsat penge til ansættelse af nye medarbejdere.

Hvad gør du, hvis du eller din virksomhed bliver taget ud til kontrol?

Sagerne startes ofte op ved, at Skattestyrelsen anmoder om supplerende oplysninger og materiale på baggrund af de allerede kendte oplysninger fra de gennemførte undersøgelser.

Afhængig af overførslernes omfang og størrelse må det forventes, at en del af sagerne vil blive straffesager, hvor Skattemyndighederne vil undersøge, om der er grundlag for en sanktion, f.eks. en bøde. Allerede af den årsag er det meget vigtigt, at henvendelsen håndteres korrekt. En tidlig indsats kan være afgørende for sagens udfald.

Hvis du har modtaget en anmodning eller anden henvendelse fra Skattestyrelsen og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk