Skattestyrelsen har fornyet fokus på uregistreret virksomhed med handel af vandpibetobak

Skattestyrelsen har meddelt, at der under et kontrolbesøg på en uregistreret virksomhed i Vejle-området er blev beslaglagt 2,8 ton vandpibetobak

15. oktober 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Vandpibetobak er i udgangspunktet omfattet af tobaksafgiftsloven. Afgiftssatserne er generelt høje, hvilket har medført, at der ved handel med store partier af vandpibetobak ofte skal betales meget store afgiftsbeløb.

Vi har i TVC Advokatfirma erfaret, at flere erhvervsdrivende bliver overrasket over, at de som forhandler hæfter for betalingen af denne afgift. Udover selve betaling af afgiften kan der efter omstændighederne tillige være tale om et strafferetligt efterspil.

Det fremgår bl.a. af Skattestyrelsens seneste pressemeddelelse omhandlende vandpibetobak, at Skattestyrelsen i de senere år har haft et styrket fokus på netop vandpibetobak, og at der i årene 2018 og 2019 sammenlagt har været hele 230 kontrolbesøg. I den forbindelse er der udsendt regninger for ca. 9,3 mio. kr. Det må forventes, at denne kontrol fortsætter i de kommende år.

Skattestyrelsen lægger i føromtalte pressemeddelelse op til, at borgere kan indberette mistanke om en uregistreret vandpibe café eller om virksomhed, der producerer vandpibetobak uden de rigtige godkendelser. Anmeldelsen kan foretages telefonisk, digitalt eller pr. brev.

Skattestyrelsens kontroller – for så vidt angår vandpibetobak – kan ved uanmeldte kontroller på både caféer, kiosker, på forretningers lagerhaller og på andre adresser, hvor Skattestyrelsen har fået anmeldelse om, at der foregår handel med vandpibetobak.

Hos TVC Advokatfirma har vi erfaring i håndtering af mange forskellige typer af punktafgifter, herunder også tobaksafgift. Der er mange forhold, som skal inddrages i tilrettelæggelsen af den bedste håndtering af et kontrolbesøg.

Hos TVC Advokatfirma står vi altid til rådighed for en uforpligtende drøftelse af dine afgiftsforhold, herunder hvordan du skal forholde dig, hvis Skattestyrelsen har gennemført et kontrolbesøg på din virksomhed.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk