Satserne for kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse er steget i 2019

I november 2018 fastsatte Skatterådet nye satser for kørselsfradrag og skattefri befordringsgodtgørelse for 2019.

10. januar 2019 | SKATTER OG AFGIFTER

Er du en af de danskere, der tager fradrag for kørsel til din arbejdsplads, eller kører du erhvervsmæssigt i egen bil, så skal du være opmærksom på, at satserne er steget for indkomståret 2019.

For så vidt angår kørselsfradraget er satsen for kørsel mellem 25-120 km nu 1,98 kr. pr. km, og for kørsel over 120 km er satsen 0,99 kr. pr. km.

For så vidt angår skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er satserne nu 3,56 kr. pr. km for de første 20.000 km og 1,98 kr. pr. km for kørsel over 20.000 km.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at kontrolkravet ved udbetaling af befordringsgodtgørelse fortsat giver anledning til sager rejst af skattemyndighederne.

Skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek, der begge er partnere i TVC Advokatfirma, har tidligere sat fokus på netop kontrollen ved udbetaling af befordringsgodtgørelse i en artikel bragt i Respons, juli 2018.

Klik her for at læse mere om artiklen.

Har du behov for rådgivning

Har du spørgsmål til en konkret henvendelse fra Skattestyrelsen, eller er du i tvivl om den skattemæssige behandling af kørselsfradrag og befordringsgodtgørelse, er du altid velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk