Sælger skal oplyse, om en hest er halt

Den loyale oplysningspligt forpligter en sælger til at oplyse en køber om helbredsmæssige omstændigheder.

23. februar 2021 | FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

En sælger gav ikke oplysning om, at en hest var halt. Køberen havde ret til at hæve købet, da dette var en tilsidesættelse af den loyale oplysningspligt. 

En hest blev købt af en forbruger den 23. februar 2015. Kort tid efter, nærmere bestemt den 2. marts 2015, blev hesten efter dyrlægens behandling konstateret halt. Hesten havde den 5. maj 2015 synlige tegn på halthed på højre forben. Det blev herefter konstateret, at hesten led af kronisk progredierende aktiv osteoarthritis (degenerativ ledlidelse).  

I sagen kom det frem, at hesten allerede i januar 2014 blev konstateret halt, hvorefter der af sælger blev foretaget udredning og behandling og gennemført MRI-scanning.

I forbindelse med købet af hesten i februar 2015 udlod sælger at oplyse om forholdet fra 2014. Dette blev i landsretten betragtet som en tilsidesættelse af sælgers loyale oplysningspligt. Sælger er således forpligtet til loyalt at oplyse om sådanne omstændigheder. Det er således sælgers ansvar, når den forsøgte behandling ikke virker, og sælger skal i hvert fald oplyse køber herom forud for et salg.

Landsretten fandt, at hestens lidelse må betragtes som en væsentlig mangel, hvilket betød, at køber var berettiget til at hæve købet. Videre havde køber ret til at få købesummen tilbagebetalt og erstatning for dokumenteret afholdte udgifter i forbindelse med handlen.

Sagen viser, at køber ikke skal opgive håbet om en ophævelse af købet, selvom handelsgenstandens fejl ikke er direkte nævnt i aftalen. Det skyldes, at sælger også er forpligtet til at opfylde sin loyale oplysningspligt.

Du kan læse mere om love og regler i forbindelse med den loyale oplysningspligt i Købsretten, der er skrevet af professor og advokat Anders Ørgaard og udkommet i 8. udgave i januar 2021.

Har du brug for hjælp?

Hos TVC Advokatfirma er vi specialiserede i forsikrings- og erstatningsret. Har du brug for hjælp til køberetlige problemstillinger, så står vi altid til rådighed for en uforpligtende samtale om din konkrete situation. Vi har erfaring med at rådgive om indholdet af købskontrakter såvel som med ret- og voldgiftssager.