Sælger i hestehandler er forpligtet til at tilbagetage en dårligere hest end den solgte

Når en handel hæves pga. væsentlige mangler ved det solgte, er det ifølge købeloven et krav, at både sælger og køber tilbageleverer deres ydelse i væsentlig samme stand og mængde. Reglen følger af købelovens §§ 57 og 58. Sælger skal således tilbagelevere købesummen og køber skal tilbagelevere salgsgenstanden. Ved handler med heste kan dette dog være problematisk.

16. november 2022 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Problemet kan illustreres med to eksempler fra retspraksis. I en dom afsagt af Vestre Landsret var der tale om en hest solgt på auktion for en købesum på 258.000 kr. Hesten viste sig herefter at være mangelfuld, idet den led af osteochondrose i et knæled. Som følge heraf var køber berettiget til at hæve købet. Landsretten fandt, at der ikke var grundlag for at antage, at køberen ved købets afslutning havde haft kendskab til lidelsen, og at hesten på købstidspunktet ikke havde svaret til den betegnelse, som den blev solgt under, jf. KBL § 48.

Ved tilbagelevering af hesten gjorde to forhold sig gældende. For det første var hesten ikke i samme ridekondition som ved salget, da køberen i tiden hvor han havde haft den, ikke havde reddet den. Desuden var hesten ved salget godkendt til at gå videre i et kåringsforløb, hvilken godkendelse var blevet tilbagekaldt som følge af den opståede lidelse. Hesten var således i væsentlig dårligere stand end ved købets afslutning, men dette afskar ikke køber fra at kunne hæve. Sælgeren blev herefter dømt til, mod udlevering af hesten, at betale knap 400.000 kr., idet sælgeren måtte udrede erstatning for udgifter til foder og opstaldning mv.

I en anden afgørelse afsagt af Vestre Landsret var der tale om en hest som havde for uvane at slå tilbage i grimen for at komme løs. Køberen hævede som følge heraf købet, og sælgeren tilpligtes ved voldgiftskendelse, at tilbagebetale købesummen mod hestens udlevering. Nogle dage efter fandtes hesten død i køberens stald, kvalt i halsrebet. Landsretten fandt, at køberens hævebeføjelse ikke var afskåret som følge af hestens død, da døden antageligt var en følge af manglen. Sælgeren måtte derfor uanset, at hesten ikke kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand, betale hele købesummen tilbage til køberen.

Kontrakten kan have afgørende betydning

Resultaterne i de to afgørelser kan begrundes i købelovens § 58, hvorefter køberens hæveadgang ikke afskæres, uanset at genstanden er gået til grunde eller er forandret, når dette skyldes genstandens egen beskaffenhed. I begge afgørelser har Landsretten lagt vægt på, at det forhold, at hesten har været i dårligere stand end ved købets afslutning, var begrundet i den mangel, som gav anledning til ophævelsen af købet.

Det er derfor afgørende for sælgeren, at købskontrakten udformes således, at køberen ikke kan komme igennem med mangelsindsigelser. Såfremt hestens lidelser i sagerne havde været beskrevet i kontrakten, ville køberen ikke kunne have påberåbt sig disse forhold som en hævebegrundende mangel. Sælgeren bliver herefter ansvarsfri for manglerne, og slipper for de væsentlige omkostninger, der er forbundet hermed.

Har du brug for hjælp?

Advokaterne hos TVC Advokatfirma har omfattede erfaring med udarbejdelse af købskontrakter, og står altid til rådighed for en uforpligtende samtale om din konkrete situation. Vi har erfaring med at rådgive om indholdet af købskontrakter såvel som med ret- og voldgiftssager.