Pensionsselskabet er ikke altid ansvarlig for fejl

Hvis et pensionsselskab oplyser udbetalingen til et for højt månedligt beløb, er det ikke sikkert, at det er bundet heraf

11. november 2020 | FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Når man har en ratepension, er det vigtigt, hvor store udbetalingerne efter den i sidste ende bliver. Dette var fremme i en nyere sag (U 2018.553 V). En 70-årig landmand havde, siden han var 43 år gammel, indbetalt ca. 300.000 kr. på en ratepension i et pensionsselskab. I 2014 sendte pensionsselskabet en opgørelse, som viste en pensionsformue på godt 11 mio. kr. Landmanden fik et tilbud med månedlige udbetalinger over 15 år fra den 1. maj 2015. Tilbuddet var godt 84.000 kr. om måneden, og det accepterede landmanden straks.

Et stykke tid senere fik landmanden besked om, at det månedlige beløb ved en fejlskrift var blevet ca. 10.000 kr. for højt, da det korrekte tal var godt 74.000 kr. om måneden. Landmanden mente, at pensionsselskabet var bundet af det accepterede tilbud, og sagen blev indbragt for Ankenævnet for Forsikring, og endte i Vestre Landsret. Vestre Landsret lagde vægt på, at det kunne have været konstateret ved en simpel udregning, at tilbuddet var ca. 10.000 kr. for højt. Herefter ville pensionskunden have fået udbetalt ca. 1,8 mio. kr. mere, end han havde krav på. Landmanden kunne derfor ikke støtte ret på tilbuddet, som var en fejl, der hurtigt var blevet rettet, og som ikke havde virket økonomisk bestemmende for ham.

Afgørelsen er omtalt i bogen Almindelig kontraktret, som advokat (H) og professor (ph.d.) Anders Ørgaard fra TVC Advokatfirma er medforfatter af. Den viser, at selv ikke en professionel part nødvendigvis er bundet af sine erklæringer, hvis de bygger på en fejl. Læs mere om bogen Almindelig kontraktret.

Advokat Anders Ørgaard yder rådgivning vedrørende kontraktretlige spørgsmål, og han virker samtidig som voldgiftsdommer ved erhvervslivets tvister. Anders står altid til rådighed for en uforpligtende vurdering af din sag.