Nye oplysninger efter klagesagens afslutning

Der er mulighed for genoptagelse af en klagesag, hvis nye oplysninger formodes at medføre et væsentligt ændret udfald.

16. april 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Afsluttes en skatte- eller afgiftssag ved f.eks. Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnet eller Landsskatteretten, uden at der opnås fuldt medhold, vil det altid være relevant at overveje, om afgørelsen bør indbringes for domstolene efter skatteforvaltningslovens 48. Dette skal som udgangspunkt ikke ske senere end tre måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Hvis der efter klagesagens afslutning er kommet oplysninger frem, som ikke tidligere har været fremme under sagen, kan det imidlertid også være aktuelt at anmode om genoptagelse hos den myndighed, der har truffet afgørelsen, dvs. f.eks. Skatteankestyrelsen, Skatteankenævnet eller Landsskatteretten.

Ifølge skatteforvaltningslovens § 35g forudsætter en sådan genoptagelse, at det skønnes, at de nye oplysninger kunne have medført et væsentligt ændret udfald af afgørelsen, hvis de havde foreligget tidligere.

Nyere afgørelse om genoptagelse

Ovennævnte var tilfældet i en nyere afgjort sag (j.nr. 20-0035830), hvor Landsskatteretten genoptog sin tidligere afgørelse fra januar 2020.

”Landsskatteretten har genoptaget sin afgørelse af 31. januar 2020 i henhold til skatteforvaltningslovens § 35g, da der i forbindelse med klagerens anmodning om genoptagelse er fremlagt nye oplysninger. Det er herefter godtgjort, at klageren er blevet beskattet af løn med henholdsvis 110.538 kr. og 210.604 kr. i indkomstårene 2013 og 2014. Da klageren således allerede er blevet beskattet af lønnen, skal klageren ikke beskattes ved krediteringer af lønnen på mellemregningskontoen.”

Anmodningen om genoptagelse af afgørelsen af den 31. januar 2020 blev fremsat den 30. april 2020 og Landsskatteretten har nu her i 2021 fundet, at der ikke var grundlag for stadfæstelsen af SKATs oprindelige forhøjelse af klagerens aktieindkomst med 447.975 kr. i indkomståret 2013 og med 398.741 kr. i indkomståret 2014.

Hvad bør du eller din virksomhed overveje?

Det vil altid bero på en konkret vurdering, om der er grundlag for at anmode om genoptagelse af en afsluttet klagesag. Det vil typisk afhænge af en række forskellige forhold.

Hvis du har brug for rådgivning i forbindelse med en sådan vurdering, er du altid velkommen til at kontakte os uforpligtende for en drøftelse af dine eller din virksomheds muligheder.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk