Ny bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber forbedrer danske virksomheders samarbejde i udlandet, herunder særligt Storbritannien

Erhvervsstyrelsen har med virkning pr. 1. februar 2020 udstedt en bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber. Bekendtgørelsen gør blandt andet op med de konsekvenser, Brexit ville have haft for moderselskaber, der har hjemsted i Storbritannien.

21. februar 2020 | SELSKABSRET

Selskabslovens § 211

Det fremgår af selskabslovens § 211, at det er tilladt for et dansk datterselskab at yde finansiel støtte i form af lån eller sikkerhed til et udenlandsk moderselskab, såfremt moderselskabet har hjemsted i EU-lande, EØS-lande mfl.

Bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen reviderer selskabslovens § 211, hvorfor det nu er muligt for datterselskaber at yde finansiel hjælp til moderselskaber med hjemsted i flere lande end hidtil. Af de omfattede lande benævnes nu også specifikt Storbritannien, der ikke længere vil være en del af de ellers omfattede EU-lande, når Brexit træder i kraft. Derudover er Chile og Israel fremadrettet også omfattet af bestemmelsen, mens Hong Kong ikke længere er omfattet af bestemmelsens anvendelsesområde. Økonomisk bistand ydet til moderselskaber i Hong Kong inden ikrafttrædelsen af bekendtgørelsen påvirkes dog ikke heraf og kan opretholdes uændret.

De af § 211 nu omfattede lande er alle EU-lande, EØS-lande, Schweiz, Australien, Canada, Chile, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan og USA.

Listen af lande er baseret på OECD’s landerisikovurdering, og de oplistede lande hører til klasse 0 og 1, som betragtes som de lande med den laveste risikovurdering – en betegnelse for, hvor pålideligt samarbejdet med det enkelte land er. Dertil er højindkomstlande også omfattet af listen.

De af bekendtgørelsen omfattede selskaber er udenlandske moderselskaber, som er organiseret i en selskabsform med begrænset hæftelse. I Danmark kender vi denne selskabsform fra aktieselskaber (A/S), partnerselskaber (P/S) og anpartsselskaber (ApS). 

Den konkrete fremhævelse af Storbritannien fjerner den effekt, Brexit ellers ville have haft på anvendelsen af § 211. Den nye bekendtgørelse kan i høj grad siges at tage hensyn til moderselskaber, der har hjemsted i Storbritannien. Ændringen betyder netop, at de uheldige handelsmæssige konsekvenser, som Brexit har for samarbejdet mellem danske og engelske virksomheder, reduceres i den forstand, at de danske datterselskaber med moderselskaber i England ikke på dette område bliver påvirket negativt af Brexit.

Du kan læse den nye bekendtgørelse her.

Vi er altid klar til at rådgive om bekendtgørelsens betydning for netop din virksomhed.

Rasmus Gørup Christiansen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 50

M: +45 40 71 05 45

E: rgc@tvc.dk