Motorstyrelsen på kontrol i Vestjylland

Motorstyrelsen var med, da Midt- og Vestjyllands Politi gennemførte kontrol i forskellige byområder i Holstebro, og i lidt over en fjerdedel af de kontrollerede tilfælde vil Motorstyrelsen gå videre med sagen.

18. november 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Politiet og Motorstyrelsen udfører ikke sjældent fælles kontroller, hvor politiet tager sig af færdselsmæssige forseelser mv., og Motorstyrelsen tager sig af skatter og afgifter relaterende til de kontrollerede køretøjer.

Det var også tilfældet, da Midt- og Vestjyllands Politi og Motorstyrelsen for ikke længe siden gennemførte kontrol i forskellige byområder i Holstebro.

Om kontrolaktionen oplyser Motorstyrelsen følgende:

”I alt blev 41 køretøjer kontrolleret af Motorstyrelsens folk, og i lidt over en fjerdedel af tilfældene vil Motorstyrelsen gå videre med sagen. Ejerne risikerer at skulle efterbetale større beløb i afgift.

- Motorstyrelsens medarbejdere undersøger nu nærmere, om ejerne af køretøjerne skal efteropkræves registreringsafgift, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

De problemstillinger, som Motorstyrelsens folk typisk støder på i forbindelse med kontroller, kan være:

Leasingbiler, som bilisten har leaset gennem et leasingselskab. Her har leasingselskabet ansvaret for at betale den månedsvise registreringsafgift. Fokus er her at sikre, at leasingselskabet betaler den korrekte registreringsafgift af køretøjet.

Mandskabsvogne, der bruges til transport med arbejdsmæssigt formål af eksempelvis håndværkere. Mandskabsvogne er fritaget for registreringsafgift og må ikke anvendes til private formål.  Sker det alligevel, risikerer ejeren efterbetaling af den fulde registreringsafgift.

Taxier, der også er fritaget for registreringsafgift. De må heller ikke anvendes til private formål. Sker det, risikerer ejeren efterbetaling af den fulde registreringsafgift.

Udenlandsk indregistrerede køretøjer, hvor ejeren som udgangspunkt skal betale registreringsafgift og periodiske afgifter inden for 30 dage, hvis vedkommende bosætter sig i Danmark.”

Hvis et køretøj udtages til kontrol, er det meget vigtigt, at dialogen med Motorstyrelsen håndteres korrekt, herunder ved Motorstyrelsens anmodning om yderligere oplysninger, fremsendelse af forslag til afgørelse og endelig afgørelse.

Det ses således ofte, at en lemfældig dialog kan føre til, at Motorstyrelsen træffer afgørelse om, at der skal ske ændring af registreringsafgiftsforhold med deraf følgende yderligere afgiftsbetaling, ligesom det ses, at der gennemføres en beskatning af fri bil. Dertil kommer, at sådanne sager ofte videresendes til ansvarsvurdering hos Skattestraffesagsenheder, der herefter vil foretage en vurdering af, hvorvidt der også er grundlag for at sanktionere forholdet, f.eks. ved en bøde.

Vil du vide mere om, hvilke overvejelser en skatte- eller afgiftsyder bør gøre sig, når Skatteforvaltningen, herunder Motorstyrelsen, indleder en kontrolsag, så har skatteadvokaterne Torben Bagge og Henrik Rahbek sat fokus på dette i artiklen ”Udvalgte overvejelser når Skatteforvaltningen indleder en kontrolsag”.

Klik her for at læse artiklen fra Fagligt Indstik marts 2022 udgivet af Foreningen Danske Revisorer.

Er dit køretøj blevet underlagt en kontrol af Motorstyrelsen?

Det er oftest relevant at få afklaret, hvorvidt Motorstyrelsen har været for restriktiv i sin tilgang til at vurdere, hvorvidt er er grundlag for afgiftsændringer med den konsekvens, at der skal betales yderligere registreringsafgift som følge af en gennemført kontrolaktion.

Det vil typisk være baseret på en konkret vurdering af de enkelte forhold, og såfremt du har brug for hjælp til dette, er du velkommen til at kontakte os helt uforpligtende.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk