Motorstyrelsen - kontrolaktioner

Motorstyrelsen foretager løbende kontrolkationer, og her i foråret har det ført til større koordinerede kontroller i henholdsvis Aarhus og på Bornholm.

08. juni 2022 | SKATTER OG AFGIFTER

Her i foråret har Motorstyrelsen gennemført koordinerede kontroller på henholdsvis Bornholm og i Aarhus, idet sidstnævnte blev gennemført i Kr. Himmelfartsferien.

Ifølge en pressemeddelelse fra Motorstyrelsen viste denne kontrol, at hver tredje bilist ifølge Motorstyrelsen ikke fulgte reglerne.

I pressemeddelelsen fra Motorstyrelsen omhandlende nævnte kontrol er således udtalt følgende:

”Blandt de biler, Motorstyrelsen kontrollerede, blev en tredjedel brugt mod reglerne, og Motorstyrelsen undersøger nu, om ejerne skal have en opkrævning på ekstra afgift. Nogle ejere risikerer således at skulle betale fuld registreringsafgift. Det gælder fx ejere af taxaer, der blev brugt til privat kørsel.”

De bilister, som blev udtaget i kontrollen, og som efter Motorstyrelsens opfattelse ikke har fulgt gældende lovgivning, kan nu forvente i den nærmeste fremtid at modtage et forslag til afgørelse indeholdende Motorstyrelsens foreløbige stillingtagen til, hvorvidt der er grundlag for at opkræve yderligere registreringsafgift ved at gennemføre en beskatning af værdi af fri bil i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4 eller § 16 A stk. 5. 

Er din bil blevet udtaget til kontrol, er det meget vigtigt, at du i forbindelse med modtagelsen af forslag til afgørelse fra Motorstyrelsen håndterer dialogen korrekt, herunder behandler henvendelsen fra Motorstyrelsen med den fornødne seriøsitet. Det bemærkes i den forbindelse, at det ikke sjældent ses, at Motorstyrelsen sender sådanne sager videre til ansvarsvurdering med henblik på at vurdere, hvorvidt der ud over opkrævning af afgift eller beskatning af værdi af fri bil tillige skal finde en sanktionering sted. Dette eksempelvis i form af en bøde for overtrædelsen af den pågældende skatte- eller afgiftslovgivning.

Afhængig af de konkrete forhold vil det være muligt at fremkomme med bemærkninger til Motorstyrelsens forslag til afgørelse, ligesom det eventuelt kan vise sig relevant at påklage den afgørelse, som Motorstyrelsen vil træffe, efter at den pågældende bilist eller ejeren af køretøjet er blevet varslet om den gennemførte ændring.

I hvilket omfang det er relevant at klage over en sådan en afgørelse, vil igen bero på en helt konkret vurdering af de enkelte forhold i sagen.

Har du spørgsmål om registrerings- eller beskatningsforhold?

Hos TVC Advokatfirma fører vi årligt mere end 1.500 skatte- og afgiftssager ved domstolene eller i det administrative klagesystem. Vi følger derfor alle afgørelser nøje og er altid opdaterede på nyeste lovgivning, styresignaler og seneste praksis, herunder også med betydning for biler og andre motorkøretøjer, herunder mandskabsvogne.

Vi stiller os gerne til rådighed for en uforpligtende samtale om din konkrete sag, så er du blevet involveret i en kontrol, er du meget velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.