Kontrollen af digitale betalinger fortsætter

For tredje gang har Skatterådet indhentet tilladelse til at kræve oplysninger om digitale pengeoverførsler hos en stor betalingstjeneste.

11. november 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har tidligere beskrevet, hvordan Skattestyrelsen har intensiveret kontrollen på området for anvendelse af betalinger via de digitale tjenester.

Skattestyrelsen har i dag udsendt en pressemeddelelse, hvoraf det fremgår, at Skattestyrelsen nu for tredje gang har indhentet Skatterådets tilladelse til at kræve oplysninger om digitale pengeoverførsler hos en stor betalingstjeneste.

Tilladelsen vedrører betalinger for 2020 og frem til 1. oktober 2021 og er i øvrigt nærmere beskrevet i Skattestyrelsens meddelelse offentliggjort som SKM2021.593.SKTST.

Om kontrollen udtaler underdirektør i Skattestyrelsen, Preben Buchholtz, i pressemeddelelsen følgende:

”Vi har set eksempler på, at virksomheder sørger for, at en anden modtager pengeoverførsler end virksomheden selv, for at køre deres indtægter uden om regnskabet og dermed også uden at afregne skat og moms. Det er sort økonomi, og det er konkurrenceforvridende over for de virksomheder, der følger reglerne. Og det er derfor, vi har fokus på området …”.

Skattestyrelsen har tidligere modtaget en tilladelse til kontrol af samme type betalinger i 2017 og 2019.

Hvad gør du, hvis du eller din virksomhed bliver omfattet af en kontrolsag?

Bliver du eller din virksomhed involveret i en kontrolsag, vil Skattestyrelsen typisk indlede kontrollen med at anmode om supplerende oplysninger og materiale på baggrund af de allerede kendte oplysninger, som Skattestyrelsen har modtaget via den netop omtalte tilladelse.

Det er meget vigtigt, at en kontrolsag håndteres seriøst allerede fra Skattestyrelsens første henvendelse, da den indledende håndtering af en kontrolsag kan få meget stor betydning for det videre forløb.

Afhængig af overførslernes omfang og størrelse må det i øvrigt forventes, at en del af sagerne vil blive straffesager, hvilket betyder, at Skattestyrelsen vil undersøge, om der er grundlag for en sanktion, f.eks. en bøde.

Har du modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen og ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk