Kan sælger beskytte sig mod mangelsindsigelser fra køber i hestehandler?

Købelovens regler gælder ved alle køb – med undtagelse af køb af fast ejendom. Købeloven finder derfor også anvendelse ved køb og salg af heste. En sælger i hestehandler må derfor tilbagebetale beløb samt erstatningsbeløb, når køber hæver købet, grundet en væsentlig mangel ved varen. Derfor er det som sælger relevant at beskytte sig mod køberens eventuelle påberåbelse af mangler ved det solgte.

04. januar 2023 | FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

Købeloven indeholder en generel mangelsdefinition, hvor en salgsgenstand er mangelfuld, hvis den ikke svarer til, hvad der er aftalt, eller til det, køberen med rette kunne forvente.

Set fra sælgers synspunkt kan manglen fremstå som et udslag af købers fejl, men ofte kan dette ikke bevises, hvorfor køber i mange tilfælde opnår beføjelsen til at hæve. Et problem i relation hertil, særligt ved hestehandler, er hvis brugeren er inkompetent i forhold til hestens egenskaber og kunnen. F.eks. vil en urutineret rytter ikke kunne ride en professionel trænet hest i samme omfang som en rutineret rytter. Hestens ydeevne vil derfor fremstå forskelligt alt afhængig af rytterens kompetencer.  

Problemet kan også illustreres ved et andet eksempel. Forestil dig en sportsvogn, som ifølge aftalen kan gå fra 0-100 km/t. på 5 sekunder. Sportsvognen har manuel gearkasse, og fører skal derfor være erfaren sportsvognskører. Køberen er ikke dygtig til at køre med manuel gearkasse, og det tager derfor 15 sekunder at komme fra 0-100 km/t. I det nævnte eksempel, vil køberen kunne opfatte den manglende acceleration som en væsentlig hævebegrundende mangel.

Betjeningsfejl førte til hævebegrundede mangel

Mangelsproblemet kan også illustreres ved en dom afsagt af Retten i Horsens. Sagen omhandlede køb af en springhest, med en købesum på 550.000 EUR. Efter købet blev hesten omskoet, hvilket førte til, at hesten blev halt. Køberen påberåbte sig dette som en mangel, og nedlagde påstand om tilbagebetaling af købesummen.

Retten i Horsens tog køberens påstand til følge, og køberen havde herefter krav på tilbagebetaling af hele købesummen. Køberen havde ydermere krav på erstatning for afholdte udgifter til transport, opstaldning, beslagsmed, dækken, dyrlæge og medicin. Dommen viser, hvor byrdefuldt det kan blive for en sælger i en handel, hvor køberen retmæssigt hæver.  

Havde skoene været beskrevet i købsaftalen, havde det været lettere at komme igennem med, at der var tale om en betjeningsfejl på købers side – og dermed ikke en hævebegrundende mangel.

Disse situationer kan altså undgås ved at opstille kontraktssituationen korrekt. Sælger kan således blive ansvarsfri ved at sikre sig, at købskontrakten indeholder alle væsentlige punkter, og derved introducerer køberen til at undersøge salgsgenstanden. Der er dog udfordringer ved løsningsmodellen, idet f.eks. koncipistreglen medfører, at aftalen fortolkes til skade for den part, som har udarbejdet den. Det er derfor afgørende at kontrakten udformes korrekt

Har du brug for hjælp?

Advokaterne hos TVC Advokatfirma har omfattede erfaring med udarbejdelse af købskontrakter, og står altid til rådighed for en uforpligtende samtale om din konkrete situation. Vi har erfaring med at rådgive om indholdet af købskontrakter såvel som med ret- og voldgiftssager.