Hvilke regler gælder for omstødelse overfor nærtstående?

Det er ikke uden risiko at modtage betalinger fra kunder, leverandører eller hvilken som helst anden person, hvis vedkommende kort tid efter går konkurs. Dette skyldes, at konkursloven indeholder regler om omstødelse af betalinger, herunder særlige betingelser for omstødelse overfor nærtstående.

28. august 2023 | INSOLVENS OG REKONSTRUKTION

Særlige regler gør sig gældende for nærtstående til skyldneren, hvilket udvider omstødelsesperioden betydeligt. I en sag var der tale om en mor og hendes søn, som havde indgået en mundtlig aftale om et lån på 150.000 kr. Sønnen lånte pengene af sin mor og gik efterfølgende konkurs. Cirka 7 måneder før konkursen betalte sønnen en del af lånet tilbage. Der blev i alt tilbagebetalt 100.000 kr., og spørgsmålet var herefter, om denne betaling kunne omstødes i medfør af konkurslovens § 67.

Konkursboet ønskede at omstøde i henhold til reglerne i konkurslovens § 67 om betaling før normal betalingstid og/eller med et beløb, som afgørende havde forringet skyldnerens betalingsevne. Fælles for begge regler er, at det er en betingelse, at den pågældende betaling er en betaling af gæld, og at betalingen ikke må fremstå som ordinær.

Retten fandt det ikke godtgjort, at parterne ved den mundtlige aftale havde fastlagt betalingsvilkårene for lånet, herunder betalingstiden. Sønnen var derfor berettiget til at tilbagebetale lånet til enhver tid, hvorfor betalingen ikke var omfattet af reglerne i konkurslovens § 67 om betaling før normal betalingstid. Retten fandt det derimod godtgjort, at betalingen afgørende havde forringet sønnens betalingsevne, og at betalingen ikke kunne anses for ordinær.

Da der i sagen var tale om omstødelse overfor nærtstående, udvides omstødelsesperioden fra 3 måneder til 24 måneder. Hertil kommer, at der som en undtagelse til hovedreglen om, at der kan omstødes inden for omstødelsesperioden, kan føres solventbevis. Dette betyder, at den begunstigede må løfte bevisbyrden for, at skyldneren hverken var eller blev insolvent ved betalingen. Retten fandt det ikke godtgjort, at denne bevisbyrde var løftet. Betingelserne for omstødelse var hermed opfyldt, og betalingen kunne dermed omstødes.

Sagen viser, at der især i familieforhold bør rettes opmærksomhed mod økonomiske dispositioner mellem familiemedlemmer – navnlig når der er risiko for insolvens. Advokaterne hos TVC Advokatfirma har omfattende erfaring inden for insolvensområdet. Vi er specialiseret i førelser af retssager også på dette felt, og vi står altid til rådighed for en uforpligtende samtale om din konkrete situation.