Hvad er en fremtidsfuldmagt, og hvad er fordelene ved denne?

Denne artikel beskriver, hvad en fremtidsfuldmagt er, og hvorfor en fremtidsfuldmagt er et lige så vigtigt dokument at få oprettet som et testamente. Artiklen gennemgår ligeledes processen fra oprettelsen til ikrafttræden.

21. oktober 2019 | FAMILIE- OG ARVERET

En fremtidsfuldmagt er et frivilligt alternativ til en almindelig fuldmagt og det offentlige værgemål, og indholdet i fremtidsfuldmagten er 100 % individuelt. Du bestemmer dermed selv, hvilke områder inden for økonomiske og personlige forhold, som fuldmagtshaver skal have mulighed for at træffe beslutninger om på dine vegne.

Hvem:

At give fuldmagt til et andet menneske således, at denne kan handle på dine vegne, kræver stor tillid, og det er derfor vigtigt, at det er en person, du stoler på, og som kender dig godt – for eksempel din ægtefælle. Fuldmagtshaver kan nemlig udelukkende træffe beslutninger på dine vegne ud fra en vurdering af, hvordan du ville ønske det. Eftersom der kan gå mange år fra oprettelsen af fremtidsfuldmagten til den bliver sat i kraft, kan det være værd at overveje at vælge en person, der er yngre end dig selv. Alternativt kan du vælge din ægtefælle som primær fuldmagtshaver og indsætte dit barn/dine børn som subsidiær(e) fuldmagtshaver(e).  

Hvordan og hvornår:

Når fremtidsfuldmagten er udarbejdet, skal fremtidsfuldmagten registreres og underskrives digitalt. Herefter skal den vedkendes for notaren, som påtegner fuldmagten digitalt. Det koster et gebyr på kr. 300, som betales direkte til notaren. Indtil fremtidsfuldmagten sættes i kraft, hviler den blot i fremtidsfuldmagtsregistreret.

For at få fremtidsfuldmagten sat i kraft, skal du ikke længere være i stand til at varetage dine forhold inden for de områder, som er omfattet af fremtidsfuldmagten, og det er Familieretshuset, der vurderer dette. Du og din fuldmagtshaver skal derfor gå til din læge og få denne til at udarbejde en lægeerklæring om din aktuelle helbredstilstand, som sendes til Familieretshuset. I forbindelse med Familieretshusets sagsbehandling, skal der betales et gebyr på kr. 1.010, og dette beløb tilbagebetales ikke, såfremt fremtidsfuldmagten ikke sættes i kraft.

Når Familieretshuset sætter fremtidsfuldmagten i kraft, vil fremtidsfuldmagten blive tinglyst i Personbogen, der er offentlig tilgængelig.

Fordele:

En af fordelene ved en fremtidsfuldmagt i forhold til en generalfuldmagt er, at der er tale om en formel og lovbestemt fuldmagt, som bliver offentliggjort i Personbogen. Det betyder, at du, fuldmagtshaver og tredjepart, for eksempel din bank, kan få indsigt heri, når fremtidsfuldmagten er trådt i kraft.

Formålet med en fremtidsfuldmagt er at sikre større selvbestemmelse i forhold til hvem, der skal træffe beslutninger om dine personlige og økonomiske forhold og således undgå, at det bliver et offentligt værgemål, hvor værgen ikke kender dig. Der er også en væsentlig kortere sagsbehandlingstid ved at få en fremtidsfuldmagt sat i kraft kontra det offentlige værgemål.

Hvor et testamente sikrer dine ønsker efter, du er gået bort, så sikrer en fremtidsfuldmagt dine ønsker, mens du er i live.

Vi har stor erfaring med at rådgive og udarbejde fremtidsfuldmagter, så har du spørgsmål hertil, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.