Hovedaktionærer er fortsat i SKATs søgelys

SKAT har netop offentliggjort indsatsplanen for 2017, hvori det nærmere er beskrevet, hvilke kontrolaktiviteter SKAT vil have særlig fokus på i det kommende år. Det fremgår bl.a., at der fortsat vil være fokus på, hvorvidt hovedaktionærer efterlever gældende skatte- og afgiftsregler.

06. juni 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

SKAT rejser løbende en lang række sager på aktionærbeskatning, hvor spørgsmålet nærmere er, hvorvidt hovedaktionæren har opnået økonomiske fordele via sit selskab, som ikke er blevet selvangivet. Det kan f.eks. være frie goder såsom bil, bolig og sommerhus samt tilfælde, hvor SKAT mener, at samhandel mellem hovedaktionæren og selskabet er sket på vilkår, der begunstiger hovedaktionæren således, at der er grundlag for beskatning.

En gennemgang af praksis viser, at SKATs synspunkt ofte er for vidtgående i forhold til beskatning af sådanne ikke selvangivne fordele. SKAT er således ofte meget restriktiv i forhold til at beskatte fri bil og fri bolig. Tilsvarende er SKAT ofte restriktiv i forhold til at fastslå, at samhandel mellem hovedaktionæren og selskabet giver grundlag for beskatning.

Der vil ofte være relativt gode muligheder for at få ændret SKATs afgørelse ved en påklage af sagen til Skatteankestyrelsen samt eventuel videreførelse af sagen hos domstolene.

Ud over en ændring af selve skatteansættelsen hos hovedaktionæren kan en yderligere følgevirkning være, at SKAT tillige mener, at der er grundlag for at gøre et strafansvar gældende overfor hovedaktionæren. Det er derfor ofte meget vigtigt, at der bliver klaget over SKATs afgørelse, således at man straks får tilkendegivet, at man ikke er enig i SKATs synspunkt om en beskatning af de ikke selvangivne fordele. Vælger man at acceptere SKATs afgørelse ved ikke at påklage den, risikerer man nemt, at det får negativ indvirkning på en efterfølgende straffesag.

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag og ønsker en nærmere, uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte advokat Torben Bagge, der er leder af skatteafdelingen i TVC Advokatfirma.

Læs mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at videreføre skatte- eller afgiftssagen.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk