Havfiskeri fra fiskekutter anset som erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende

Syn og skøn var afgørende for sagens positive udfald

15. juli 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

En tidligere fuldtidsbeskæftiget fisker købte i 2008 en mindre fiskekutter, hvorfra han fiskede torsk, rødspætter og laks.

I de første år efter opstarten af den nye fiskerivirksomhed var der underskud i virksomheden, hvilket gav anledning til, at skattemyndighederne konstaterede, at der ikke var tale om en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende. Det betød, at fiskeren ikke havde fradrag for de realiserede underskud, ligesom han heller ikke kunne anvende virksomhedsordningen.

Fiskeren valgte at påklage afgørelsen til Skatteankestyrelsen, der var af den opfattelse, at der var behov for en fagkyndig vurdering af fiskerivirksomheden. Der blev derfor iværksat et syn og skøn ved den lokale byret.

Skønsmanden fastslog efter en besigtigelse af kutteren og en gennemgang af regnskabsmateriale, kvotetilladelser m.v., at fiskeren havde de nødvendige faglige forudsætninger for drift af en fiskerivirksomhed som den omhandlede, at virksomheden havde været i en etableringsfase i de omhandlede indkomstår, at der blev fisket omkostningseffektivt fra kutteren baseret på de kvoteandele, der var tildelt, og at der ville kunne opnås et overskud, når fiskeriet var optimeret.

Landsskatteretten fastslog ved afgørelsen af sagen, at kravene til faglighed, intensitet og rentabilitet var opfyldt. Særligt vedrørende rentabiliteten henviste Landsskatteretten til, at der i de omhandlede indkomstår var udsigt til, at virksomheden fremover ville give et positivt resultat. Denne vurdering var baseret på den afgivne skønserklæring samt de efterfølgende års resultater i virksomheden.

Landsskatterettens afgørelse er et eksempel på, hvor stor betydning en skønserklæring har i skattesager, hvor bevisbyrden dels skal løftes for, at der er tale om en forsvarlig drift, dels at der er udsigt til et overskud.

Landsskatterettens afgørelse er fra den 6. juli 2020 (LSR’s j.nr. 15-2299446). Den er endnu ikke offentliggjort.

Har du behov for hjælp?

Såfremt du måtte blive involveret i en skattesag, der drejer sig om, hvorvidt din virksomhed opfylder betingelserne for at blive anset som en erhvervsmæssig virksomhed i skattemæssig henseende, og du ønsker en uforpligtende vurdering af denne, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Karin Østergård Mathiasen

Partner, Advokat (H)

D: +45 87 34 74 31

M: +45 30 33 75 80

E: kl@tvc.dk