Har du styr på deleøkonomi og skat?

Skattestyrelsen har gennem længere tid haft fokus på de skattemæssige konsekvenser af deleøkonomi. Bliv klogere på Skattestyrelsens aktivitet i sådanne forhold, herunder hvad du bør gøre, hvis du får en henvendelse fra myndighederne.

07. oktober 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Vi har tidligere beskrevet, hvordan Skattestyrelsen har skrevet ud til en lang række borgere, der har udlejet via Airbnb. I februar måned 2020 kontaktede Skattestyrelsen eksempelvis over 6.000 borgere, der havde udlejet via Airbnb med henblik på at få afdækket, hvorvidt der var sket behørig selvangivelse af indtægter opnået gennem den digitale platform for deleøkonomi.

Det er vores indtryk, at en del borgere, der i øvrigt ikke har komplicerede skattemæssige forhold, benytter sig af forskellige former for deleøkonomi i et ikke uvæsentligt omfang. Dette uden nærmere tanke for de skattemæssige konsekvenser ved at benytte disse platforme, herunder f.eks. Airbnb og GoMore.

Fortsat fokus på deleøkonomi

Det fremgår således også af en nyere meddelelse fra Skattestyrelsen – offentliggjort som SKM2021.475.SKTST – at Skattestyrelsen fastholder sit fokus på deleøkonomi.

Ved nævnte meddelelse oplyses det således af Skattestyrelsen, at Skatterådet i medfør af skattekontrollovens § 62, stk. 1, har givet Skattestyrelsen tilladelse til at indhente oplysninger for kalenderåret 2020 vedrørende personer, som har gjort brug af en digital platform med et deleøkonomisk formål. 

Ikke overraskende fremgår det videre, at oplysningerne ønskes indhentet med henblik på at få bekræftet, at disse personer – dvs. brugere af platformen – har angivet korrekt indkomst og moms af deres indtægter.

Er du aktiv bruger af en deleøkonomisk platform, og har du ikke selvangivet dine indtægter behørigt for indkomståret 2020 og/eller tidligere indkomstår, så er det meget vigtigt, at du håndterer henvendelsen fra Skattestyrelsen korrekt allerede fra første henvendelse, dvs. allerede fra det tidspunkt, hvor Skattestyrelsen anmoder dig om oplysninger eller i øvrigt ønsker en dialog som led i sagsoplysningen.

Du skal endvidere være opmærksom på, at såfremt du ikke har foretaget en behørig selvangivelse, er der risiko for, at Skattestyrelsen vil vurdere, at du har handlet ansvarspådragende med risiko for at skulle betale en bøde udover den unddragne skat og moms.

Har du fået en henvendelse?

Hvis du har modtaget en henvendelse fra Skattestyrelsen som følge af din deltagelse i den såkaldte dele- og platformsøkonomi, og er du i tvivl om, hvorvidt du har selvangivet korrekt, så er du meget velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af dette.