Har du styr på årsopgørelsen for 2019?

Den 1. maj 2023 udløber fristen for at ændre en årsopgørelse inden for den ordinære frist.

26. april 2023 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvis du ønsker at få ændret din ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat for 2019, skal dette jf. skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2 gøres senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb. Ved en ændring, skal der fremlægges oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring.

Har du eller din virksomhed brug for, at der bliver ændret i årsopgørelsen for 2019, er det derfor vigtigt, at du reagerer og indgiver en anmodning om genoptagelse til Skattestyrelsen senest den 1. maj 2023.

Kan du få årsopgørelsen for 2019 genoptaget?

Det er, som nævnt ovenfor, en forudsætning for at få årsopgørelsen genoptaget, at du indgiver en behørig genoptagelsesanmodning, og herunder fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, som kan begrunde den ønskede ændring.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller din virksomhed har mulighed for genoptagelse af en tidligere årsopgørelse, så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af dette.

Overskrides fristen den 1. maj 2023, er der i nogle særlige tilfælde mulighed for at søge om en ekstraordinær genoptagelse. I sådanne tilfælde står TVC Advokatfirmas specialister indenfor skatter og afgifter ligeledes til rådighed for en uforpligtende vurdering af dine muligheder.