Har du overvejet at bruge ombudsmanden i din skatte- eller afgiftssag?

Folketingets Ombudsmand har for nyligt offentliggjort sin beretning for 2019, der i sit indhold viser, at der har været et stadigt stigende fokus på netop skatte- og afgiftsområdet efter oprettelsen af det særlige skattekontor i 2017.

25. april 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Folketingets Ombudsmand har for nylig offentliggjort sin beretning for 2019. I forordet anfører den nytiltrådte ombudsmand, Niels Fenger, at ombudsmandens fremmeste opgave er at udgøre et værn for borgernes retssikkerhed. Niels Fenger anfører samme sted, at ombudsmanden er folkets ombudsmand, selvom han er udpeget af Folketinget. Hans opfattelse er mere indgående beskrevet i artiklen offentliggjort som UfR 2020B.37 ”Ombudsmanden - et værn for borgernes retssikkerhed”.

I 2019 afsluttede ombudsmanden i alt 260 sager om skattemyndighederne, heriblandt ni generelle egen drift-undersøgelser.

Ombudsmanden har altid haft kompetence inden for skatteforvaltningens område, men oprettelsen af det særlige skattekontor har bragt et særligt fokus på ombudsmanden som borgerens værn overfor netop skatteforvaltningen. Ombudsmanden har i beretningen for 2019 medtaget udvalgte egen drift-undersøgelser, hvor 50 % af de udvalgte udgør sager inden for skatteforvaltningens område.

Af de udvalgte ombudsmandsudtalelser i beretningen udgør ca. 18 % udtalelser inden for skatteforvaltningens område. På trods af denne repræsentation af skatte- og afgiftssager i ombudsmandens beretning, viser det sig, at skatte- og afgiftssagerne alene tegnede sig for 5 % af de indkomne klager til ombudsmanden i 2019. Dette kunne tyde på, at ikke mange ikke overvejer ombudsmandsprøvelse ved den generelle vurdering af strategien i en skatte- eller afgiftssag. 

Ombudsmandsprøvelse har både fordele og ulemper. Af fordele kan f.eks. nævnes sagsbehandlingstiden, klagefristens længde samt diskretion. Af ulemper kan f.eks. nævnes, at sagkyndig bistand til ombudsmandsklager ikke er omkostningsgodtgørelsesberettiget, samt at der ikke er mulighed for henstand med betaling af restskatter og afgiftstilsvar under behandlingen. Endelig skal det bemærkes, at en skatte- eller afgiftsyder ikke har krav på at få behandlet sin klage.

Såfremt der klages til ombudsmanden senest tre måneder fra den afsagte afgørelse fra et skatteankenævn eller Landsskatteretten, vil en tillægsfrist i henhold til gældende regler imidlertid sikre, at skatte- eller afgiftsyderen i dette tilfælde ikke fratages sin adgang til domstolsprøvelse af sagen. 

Har du overvejet af inddrage ombudsmanden?

TVC Advokatfirmas skatteafdeling fører pt. mere end 1.500 sager i det administrative klagesystem og ved domstolene, og vi har mere end 30 års erfaring i at lægge den helt rette strategi for den enkelte skatte- eller afgiftssag.

Såfremt du eller din virksomhed er blevet involveret i en skatte- eller afgiftssag og ønsker en uforpligtende vurdering af mulighederne for at inddrage ombudsmanden, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk

Kasper Kelm Demant

Partner, Advokat (L)

D: +45 87 34 74 36

M: +45 51 92 53 58

E: kkd@tvc.dk