Har du modtaget en afgørelse fra Skatteforvaltningen den 1. april 2020 eller senere?

Fra den 1. juli 2020 vil der være nye regler for behandlinger af klager over Skatteforvaltningens afgørelser. Det kan være relevant for dig eller din virksomhed allerede nu.

25. maj 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Hvis du har modtaget en afgørelse den 1. april 2020 eller senere, er det relevant at tage stilling til, om du bør klage inden den 1. juli 2020.

En afgørelse truffet af Skatteforvaltningen, herunder f.eks. Skattestyrelsen eller Motorstyrelsen, skal påklages til Skatteankestyrelsen indenfor tre måneder, hvorefter Skatteankestyrelsen i dag visiterer sagen til afgørelse af enten et Skatteankenævn eller Landsskatteretten.

Uanset en klage visiteres til afgørelse af et Skatteankenævn, er det i dag muligt at få sin sag behandlet af Landsskatteretten, som er den øverste afgørelsesmyndighed i det administrative klagesystem.

Med det nye regelsæt, som træder i kraft den 1. juli 2020, forsvinder denne mulighed. For klager indgivet den 1. juli 2020 og senere, vil der således ikke være mulighed for frit at vælge sagen afgjort af Landsskatteretten.

Har du eller din virksomhed modtaget en afgørelse fra Skatteforvaltningen senere den 1. april 2020 eller senere og ønskes denne afgjort af Landsskatteretten, kan det derfor være vigtigt, at afgørelsen påklages til Skatteankestyrelsen inden 1. juli 2020, uanset klagefristen for afgørelsen først udløber efter.

Hvis du ikke har taget stilling?

Har du ikke allerede forholdt dig til betydningen af dette for den afgørelse, du eller din virksomhed har modtaget, er du altid velkommen til at kontakte os for en gratis uforpligtende vurdering af, hvilken betydning det har.

Klik her for at læse mere om fokusområdet skatteproces og de muligheder, du har for at videreføre en skatte- eller afgiftssag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk