Forvarer er ansvarlig for uagtsom skade på båd

Når et værksted reparerer aktiver, er værkstedet ansvarlig for skade på tingen ifølge almindelige erstatningsregler. Disse regler følger af almindelig obligationsretlige principper om ansvar for forvaring. Det giver imidlertid mening at et værksted er ansvarlig for skade på indleverede ting, men ikke alle ved, at de samme regler gælder for mindre professionelle personer, som påtager sig at udføre et stykke arbejde for andre. I en aktuel sag blev en sådan person dog kendt ansvarlig.

29. november 2022 | FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET

En person ejede en større speedbåd med en tilhørende motor, som skulle monteres i båden inden denne kunne tages i brug. Efter aftale leverede bådejeren båden til en anden person, som ville forestå monteringen af motoren. Montøren var ikke bådmekaniker, men han havde erfaring med motorer i biler og mente derfor at kunne samle båden. Herefter henstod båden på montørens adresse i ca. tre år uden at der blev udført nogen form for arbejde vedrørende båden. Da bådejeren efter de tre år hentede sin båd igen, stod det klart, at båden havde lidt skade af at stå udendørs og usamlet. Motoren var rustet, og båden fremstod generelt i dårligere stand end før aflevering til montøren.

Spørgsmålet i sagen var herefter, om montøren var erstatningsansvarlig over for bådejeren. Retten fandt indledningsvist, at der var sket en værdiforringelse, mens båden havde været i montørens varetægt, idet båden havde rustpletter og var fyldt med fugt. Hertil kom, at montøren som forvarer, havde en pligt til at opbevare båd og motor forsvarligt, mens disse aktiver var i hans varetægt. Da montøren ikke havde opfyldt denne forpligtelse, var han erstatningsansvarlig for det tab, som bådejeren havde lidt. Bådejeren blev herefter tilkendt et større erstatningsbeløb.

Sagen er et klassisk eksempel på en obligationsretlig erstatningssag, hvorved det følger af almindelige obligationsretlige principper, at en forvarer, er ansvarlig for uagtsom skade på andres ting. Det afgørende i denne sag var, at montøren havde ladet båden stå udendørs og usamlet i en periode på ca. tre år, hvilket var en uforsvarlig opbevaring.  

Sagen blev ført for ejeren af advokat (H) professor (ph.d.) Anders Ørgaard, TVC Advokatfirma. Advokaterne i TVC Advokatfirmas procesafdeling har omfattende erfaring med førelse af retssager ved alle retsinstanser. Vi tilbyder altid en uforpligtende drøftelse af din konkrete sag, og du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, såfremt du har spørgsmål inden for dette område.