Er medarbejderjulegaver skattepligtige?

Som arbejdsgiver bør man være opmærksom på reglerne om personalegodebeskatning. Ellers risikerer de ansatte at skulle betale skat af julegaver – og andre gaver/goder – fra arbejdsgiver.

05. december 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

Personalegoder, herunder gaver fra arbejdsgiver, er som udgangspunkt skattepligtige.

Der gælder dog en årlig bagatelgrænse for mindre personalegoder, som i 2017 udgør kr. 1.100. Kun hvis den samlede værdi af disse goder fra en eller flere arbejdsgivere m.v. i 2017 overstiger beløbsgrænsen på 1.100 kr., er goderne skattepligtige for medarbejderen. Ved overskridelse af bagatelgrænsen beskattes medarbejderen af værdien af alle goderne og ikke kun det overskydende beløb.

Værdien af medarbejderjulegaver i form af naturalier tæller altid med i vurderingen af, om beløbsgrænsen på 1.100 kr. er overskredet, men julegaver på maksimum 800 kr. (2017 sats) bliver ikke beskattet, uanset om den ansatte i løbet af året har modtaget goder, herunder julegaver, til en samlet værdi over 1.100 kr. Er beløbsgrænsen overskredet, bliver de andre goder beskattet med det fulde beløb, mens julegaven til en værdi af maksimum 800 kr. ikke beskattes.

Overstiger værdien af julegaven 800 kr., beskattes medarbejderen af værdien af julegaven, hvis den ansatte i løbet af året har modtaget goder, herunder julegaver, til en samlet værdi over 1.100 kr.

Vær særligt opmærksom på, at hvis julegaverne ydes som almindelige gavekort eller kontanter, er gaverne skattepligtige, da det får karakter af en kontant løn. Sådanne gaver omfattes ikke af bagatelgrænsen.

Har du spørgsmål vedrørende reglerne om beskatning af såkaldt mindre personalegoder eller spørgsmål vedrørende reglerne om beskatning af personalegoder i øvrigt, er du altid velkommen til at kontakte nedenstående.

Claus Fabricius Nielsen

Advokat (L)

D: +45 87 34 75 39

M: +45 51 83 71 25

E: cni@tvc.dk