Er der styr på årsopgørelsen for 2017?

Den 1. maj 2021 udløber fristen for at ændre en årsopgørelse inden for den ordinære frist.

23. april 2021 | SKATTER OG AFGIFTER

Din mulighed for at få ændret en tidligere årsopgørelse er reguleret i skatteforvaltningsloven.

Det følger således af skatteforvaltningslovens § 26, stk. 2, at en skattepligtig, der ønsker at få ændret sin ansættelse af indkomst- eller ejendomsværdiskat, senest den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets udløb skal fremlægge oplysninger af faktisk eller retlig karakter, der kan begrunde en ændring. 

Har du eller din virksomhed brug for, at der bliver ændret i årsopgørelsen for 2017, så er det derfor vigtigt, at du reagerer og indgiver en anmodning om genoptagelse til Skattestyrelsen senest den 1. maj 2021.

Har du mulighed for at få årsopgørelsen for 2017 genoptaget?

At du indgiver en behørig genoptagelsesanmodning, herunder fremlægger oplysninger af faktisk eller retlig karakter, som kan begrunde den ønskede ændring, er en forudsætning for at få årsopgørelsen genoptaget.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller din virksomhed har mulighed for genoptagelse af en tidligere årsopgørelse, så er du velkommen til at kontakte os uforpligtende for en vurdering af dette.

Overskrides fristen den 1. maj 2021, er der i nogle særlige tilfælde mulighed for at søge om en ekstraordinær genoptagelse. I sådanne tilfælde står TVC Advokatfirmas specialister indenfor skatter og afgifter ligeledes til rådighed for en uforpligtende vurdering af dine muligheder.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk

Henrik Rahbek

Partner, Advokat (H), HD (R)

D: +45 87 34 74 32

M: +45 30 88 20 88

E: her@tvc.dk