Ægtefællebidrag efter kortvarigt ægteskab på trods af aftale om det modsatte

Der er for nyligt afsagt dom ved Retten i Lyngby i en skilsmissesag, hvor parterne havde været gift i ca. 2 ¾ år, og hvor der ikke havde været forudgående samliv af betydning.

17. marts 2017 | FAMILIE- OG ARVERET

Hustruen var ved ægteskabets indgåelse fuldtidsbeskæftiget i fast stilling med en betydelig indtægt. Tre måneder efter indgåelsen af ægteskabet fødte hun parternes fællesbarn. Parterne flyttede sammen i mandens ejendom, hvor parterne ud over deres fælles barn boede med hver deres 2 børn fra tidligere forhold. Mandens ejendom krævede massiv istandsættelse, hvilket hustruen hjalp med til, lige som hun stod for alt vedrørende det huslige og børn. Som følge af fysisk og psykisk vold udøvet af manden under og efter ægteskabet, havde hustruen efter ægteskabet ikke kunne arbejde mere end på væsentligt nedsat tid og havde derfor stort set ingen indtægt.

Parternes aftale om, at ingen af parterne i forbindelse med separationen skulle betale ægtefællebidrag til den anden, og at dette også skulle være gældende efter en skilsmisse, ville som udgangspunkt medføre, at hustruen ikke ville være berettiget til at kræve hustrubidrag.

Imidlertid fandt retten, at det var afgørende, at hustruen ikke havde forstået, at vilkåret om, at der ved separationen ikke skulle betales hustrubidrag, også skulle gælde efter en skilsmisse. Endvidere havde hustruens helbredsmæssige situation og mulighed for på nuværende tidspunkt at oppebære normal arbejdsindtægt ændret sig betydeligt – og dette skyldtes forhold, der kunne henføres til parternes samliv.

Retten fandt på den baggrund, at parternes aftale kunne ændres, og da hustruen efter rettens opfattelse havde behov for bidrag til sig underhold, og da manden havde mulighed for at yde sådanne bidrag, blev det i dommen bestemt, at manden skulle betale hustrubidrag til hustruen i et år.

Det skal bemærkes, at dommen er under anke.

Specialiseret rådgivning

Har du behov for juridisk bistand vedrørende eksempelvis ægtefællebidrag, separation eller skilsmisse, er du altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere, som står klar til at hjælpe.

Susanne Jakobsen

Partner, Advokat

D: +45 87 34 75 73

M: +45 51 46 00 53

E: sja@tvc.dk