Troels Troldtoft Henriksen

Advokat (L)

Kontakt

D: +45 87 34 74 30

M: +45 21 60 91 51

E: tth@tvc.dk

VCARD

Troels Troldtoft Henriksen er advokat i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. I Skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Troels har møderet for landsret og beskæftiger sig primært med specialeområderne økonomisk kriminalitet og derudover skatter og afgifter, herunder førelse af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.

Desuden kan Troels håndtere eventuelle straffesager afledt af skat, moms og andre afgifter, hvis Skatteforvaltningen vil sende en sag til ansvarsvurdering hos Straffesagsenhederne for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen eller fremsender en tiltalebegæring til politiet.