Mette Bedsted

Advokatfuldmægtig

Kontakt

D: +45 3318 6153

M: +45 3090 2213

E: meb@tvc.dk

VCARD

Mette Bedsted er advokatfuldmægtig i Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma, der pt. består af over 20 jurister. I skatteafdelingen yder juristerne rådgivning om skat og afgifter samt hjælper såvel skatteydere som professionelle rådgivere med at føre skatte- og afgiftssager hos Skattestyrelsen, Skatteankestyrelsen, skatteankenævnene, Landsskatteretten og domstolene.

Juristerne i Skatteafdelingen med speciale indenfor skatter og afgifter håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder både mindre og større skatte- og afgiftssager samt meget store og komplekse sager. Dette for både privatpersoner og erhvervsvirksomheder.

Mette beskæftiger sig primært med førelse af skatte- og afgiftsager, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene.