Anmeldelser om svindel med hjælpepakker overstiger 200 mio. kr.

Anklagemyndigheden oplyser, at SØIK i løbet af det seneste år har modtaget et stort antal anmeldelser om svindel med hjælpepakker.

09. december 2021 | ØKONOMISK KRIMINALITET

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, bedre kendt som SØIK eller bagmandspolitiet, har den 6. december 2021 offentliggjort et opdateret faktaark, der indeholder nærmere oplysninger om modtagne anmeldelser vedrørende svindel med de forskellige hjælpepakker, der blev indført som følge af Covid-19 epidemien.

Det fremgår af arket, at SØIK siden den 5. december 2020 har modtaget 411 anmeldelser. Heraf er langt hovedparten modtaget fra Erhvervsstyrelsen, der alene har indgivet 370 anmeldelser.

Anmeldelser om mulig svindel

Hovedparten af anmeldelserne vedrører mulig svindel med ordningen om lønkompensation. Således vedrører hele 318 af anmeldelserne denne ordning. Den næststørste gruppe af sager vedrører ordningen for selvstændigt erhvervsdrivende. Der er således 68 anmeldelser, der vedrører denne ordning. Derudover kan nævnes, at 43 anmeldelser omhandler kompensationsordningen for faste omkostninger.

Det bemærkes, at anmeldelserne kan omfatte flere hjælpepakker.

De 411 anmeldelser vedrører et samlet beløb på næsten 203 mio. kr. Som følge af anmeldelserne er der foretaget beslaglæggelser af ca. 28 mio. kr.

Har du modtaget en anmeldelse?

Hos TVC Advokatfirma yder vi forsvarerbistand i en række sager, hvor virksomhedsejere eller andre er blevet sigtet for svindel med hjælpepakker, eller har fået beslaglagt deres kontoindestående.

Har du modtaget en anmeldelse, så kontakt os gerne for en uforpligtende dialog om dine muligheder.