Ekstraordinær skatteansættelse

09. august 2013

Bliv klogere på ekstraordinær skatteansættelse med fokus på fristreglen i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2 – ”Lille-frist reglen" i artiklen under samme navn skrevet af Partner, Advokat (H) Torben Bagge.

Artiklen er bragt i Revision & Regnskabsvæsen 2013/8. Gengivelse sker med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S. 

Uddrag:

"SKAT har gennem de seneste år haft særlig fokus på formuer placeret i udlandet. Der er gennemført en række projekter fra SKATs side – Projekt Credit Card, Projekt Pengekontrol, Projekt Money Transfer, – som alle har til formål at sikre, at der også sker beskatning af penge placeret på konti i udlandet.

Kendetegnende for disse sager er, at SKAT ofte kommer i besiddelse af de relevante oplysninger om penge i udlandet på et tidspunkt, hvor de almindelige frister for at gennemføre en indkomstforhøjelse er udløbet. Det er videre kendetegnende for sagerne, at bestemmelsen i skatteforvaltningslovens § 27 stk. 1, nr. 5, bevirker, at SKAT kan gennemføre en indkomstforhøjelse, selvom de almindelige frister herfor er passeret. En sådan ekstraordinær indkomstforhøjelse forudsætter dog, at SKAT reagerer senest seks måneder efter, at SKAT har fået kundskab om de forhold, der betinger indkomstforhøjelsen.

Formålet med nærværende artikel er at belyse præcis hvornår, at fristen på seks måneder i skatteforvaltningslovens § 27, stk. 2, begynder at løbe."

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk