Artikel: Indgreb mod forældrekøb – konsekvenser for virksomhedsordningen

09. december 2020 | SKATTER OG AFGIFTER

Artiklen er forfattet af advokat Kasper Bech Pilgaard og advokatfuldmægtig Jens Kjærgaard fra TVC Advokatfirma. Artiklen er udkommet i november 2020 i RevisorPosten.

I forbindelse med vedtagelsen af Finansloven 2020 indgik regeringen en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at fjerne forældrekøb fra virksomhedsordningen – uden det her blev fastsat hvordan.

Forud for indgrebet mod forældrekøbslejligheder er der i de senere år kommet en række afgørelser, hvor udlejning af fast ejendom ikke er anset som ”erhvervsmæssig” virksomhed. Denne praksis ændrede dog ikke på, at udlejning af fast ejendom principielt set anses som en erhvervsmæssig aktivitet, hvis det sker med henblik på at opnå en rimelig fortjeneste – også selvom der er tale om et forældrekøb. Forældrekøbere kan derfor via virksomhedsordningen få fradrag i den personlige indkomst for renter på forældrekøbsboliger på op til 56 %. Normalt udgør fradraget 25,6 % - 33,6 % uden for virksomhedsordningen. At afskaffe denne skattefordel er det erklærede mål for det politiske flertal, der vil fjerne muligheden for at bruge virksomhedsordningen ved forældrekøb.

Klik her for at læse artiklen i sin fulde længde, hvis du ønsker at vide mere om, hvilke konsekvenser indgrebet har for dig. Artiklen er som beskrevet udgivet i RevisorPosten, 4. 2020.