To principielle afgørelser vedrørende brug af cookie walls

Alternativer til samtykke af behandling af personoplysninger

28. februar 2023 | IMMATERIALRET

Hvorfor bruger man cookies?

Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt i den besøgendes browser af diverse hjemmesider. Disse filer indeholder informationer om den besøgendes foretrukne sprog eller fx varer i indkøbskurven. Derudover kan disse cookies også gemme andre oplysninger, herunder personlige identificerbare oplysninger. Cookies bliver som regel anvendt af hjemmesideejere til en række formål, herunder især markedsføring. På denne måde kan man bruge de indsamlede personoplysninger til at personalisere, hvilke annoncer den besøgende får vist på hjemmesiden.

Hvad er en cookie wall?

En cookie wall, også kendt som et cookie-banner, er en pop-up på websites, der fortæller, at der bliver anvendt cookies til at indsamle ens personlige data. Man har som besøgende mulighed for at samtykke til indsamling af ens data og kan dernæst tilgå pågældende hjemmeside. Som oftest er det en betingelse at give samtykke til indsamlingen, før man kan se indholdet af en hjemmeside. Giver man ikke samtykke, kan man ikke tilgå hjemmesiden.

To afgørelser fra Datatilsynet - Alternativt samtykke

Gul og Gratis

Når man besøger Gul og Gratis’ hjemmeside, dukker en cookie wall op på skærmen, som giver den besøgende to muligheder. Den ene mulighed består i, at man kan give samtykke til indsamling af ens personoplysninger ved brug af cookies. Såfremt man ikke ønsker at give samtykke hertil, er den anden mulighed, at man som besøgende kan benytte Gul og Gratis’ online markedsplads mod betaling. Man får derved, som bruger af hjemmesiden, et valg om stadig at kunne tilgå hjemmesiden ved at afvise cookies, forudsat man køber adgang.

Datatilsynet vurderer, at Gul og Gratis’ fremgangsmåde, hvorved man som besøgende kan tilgå hjemmesiden, enten ved at give samtykke til behandling af ens personoplysninger eller mod betaling, opfylder kravet til et frivilligt samtykke, jf. dataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. artikel 4, nr. 11.

Datatilsynet finder dog ikke, at ovenstående giver anledning til at samtykke til behandling af ens personoplysninger, herunder også til statistiske formål, som er en nødvendig del af alternativet til adgang mod betaling.

På baggrund heraf, blev det påbudt Gul og Gratis, at påvise, nødvendigheden i at behandle oplysninger til statistiske formål, som en del af alternativet til adgang mod betaling. Alternativt skal løsningen til indhentning af samtykke tilpasses, så det ville være muligt for de besøgende at give særskilt samtykke til behandling af personoplysninger til statistiske formål.

Jysk Fynske Medier

Modsat Gul og Gratis, havde man som hjemmesidebesøgende alene mulighed for at tilgå Jysk Fynske Mediers hjemmeside jv.dk, ved at give samtykke til behandling af personoplysninger til alle formål eller mod betaling. Man blev dog først præsenteret for alternativet, herunder adgang mod betaling, hvis man afviste alle cookies på nær de nødvendige. Yderligere blev man informeret om, at man først kunne vælge, hvilke formål vedkommendes personoplysninger kunne indsamles til, når man havde erhvervet sig et abonnement.

Datatilsynet vurderede, at man som besøgende ikke havde et reelt eller frit valg, og at man desuden ikke havde kontrol over oplysninger om sig selv. Et samtykke herfor kunne derfor ikke anses for værende gyldigt.

Datatilsynet fandt derfor, at Jysk Fynske Mediers fremgangsmåde til at indsamle personoplysninger samt alternativet herfor, ikke opfyldte krav til et gyldigt samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11.

Afslutning

Datatilsynet har i forlængelse af blandt andet disse afgørelser udarbejdet nye generelle retningslinjer omkring brugen af cookie wall, hvor man kan læse mere om anvendelsen af lignende fremgangsmåde. Datatilsynet stiller 4 kriterier til virksomheders brug af cookie walls:

  1. Et rimeligt alternativ
  2. En rimelig pris
  3. Begrænset til det nødvendige
  4. Behandling af personoplysninger når de besøgende har betalt.


Benytter du allerede denne fremgangsmåde eller ønsker du at benytte denne fremgangsmåde og samtidig sikre dig, at din virksomhed lever op til datatilsynets krav, er du velkommen til at kontakte en af TVC Advokatfirmas specialister på området.