SKAT taberdømt i Østre Landsret

Østre Landsret har netop fastslået, at SKAT ikke var berettiget til at beskatte en caféejer af værdi af fri bil i forhold til en Porsche Cayenne. Landsretten slår fast, at det er op til den erhvervsdrivende selv at bestemme niveauet for sin udgiftsafholdelse – og at SKAT ikke kan blande sig i, om en erhvervsdrivende ønsker at købe en Porsche til erhvervsmæssig benyttelse frem for en Toyota, VW eller anden tilsvarende bil.

16. maj 2017 | SKATTER OG AFGIFTER

Et af de sagsområder, hvor der indenfor skatteretten er mange sager både ved de administrative myndigheder og domstolene, er sager vedrørende beskatning af værdi af fri bil efter ligningslovens § 16, stk. 4.

TVC Advokatfirma har netop vundet en sag ved Østre Landsret omkring beskatning af værdi af fri bil. Dommen, der blev afsagt den 9. maj 2017, illustrerer, at SKAT ofte er for vidtgående i forhold til at gennemføre beskatning af fri bil, hvorfor det ofte er relevant at føre sådanne sager, samt at man efter omstændighederne er nødt til at føre sagen igennem alle instanser for at få ret.

Sagens detaljer

Sagen vedrørte en caféejer, der til erhvervsmæssigt formål anskaffede en Porsche Cayenne på gule plader i 2007. Nytårsaften 2009 blev ejeren stoppet i en politikontrol i Indre København. Politiet konstaterede i den forbindelse, at der var et barnesæde på passagersædet i bilen. Caféejeren oplyste til politiet, at han var på vej ind til caféen, som holdt åbent samme aften og nat. Videre oplyste han, at der var gået en alarm på caféen, hvorfor han havde travlt med at komme derind.

Politiet lavede et kontrolnotat, som blev overgivet til SKAT. SKAT rejste herefter sag omkring beskatning af værdi af fri bil med henvisning til det anførte barnesæde. Det var SKATs opfattelse, at der var tale om privat kørsel den pågældende nytårsaften, når caféejeren medbragte en privat genstand i form af et barnesæde i bilen.

Skatteyderen tabte sagen ved skatteankenævn, Landsskatteretten og byretten – men Østre Landsret har nu med dommen fastslået, at der ikke var grundlag for beskatning af værdi af fri bil som følge af en samlet konkret vurdering af de i sagen relevante omstændigheder.

Østre Landsret har i dommen bl.a. særligt henset til skatteyderens egen forklaring om, at det pågældende barnesæde udelukkende var medbragt i bilen, da han havde lånt det af en kompagnon. Dette blev bekræftet af kompagnonen ved en vidneforklaring i byretten. Videre bemærker landsretten, at ”transporten af barnesædet må anses for at være af helt underordnet betydning i forhold til turens øvrige formål”. Landsretten har dermed foretaget en ”sund fornuft” vurdering i sagen. Der forelå ikke observationer af privat kørsel i bilen, og caféejeren forklarede under sagen, at han fik sit private kørselsbehov dækket ved andre biler.

I forhold til barnesædet var det under sagen tvivlsomt, hvorvidt dette var fastspændt på forsædet eller ej. Landsretten accepterede caféejerens forklaring om, at barnesædet ikke var fastspændt. Dette bl.a. med henvisning til, at Porsche Center Sjælland under sagen havde bekræftet, at det ikke var muligt at frakoble airbaggen i bilen, hvorfor der var formodning imod, at bilen blev anvendt til kørsel med et barn på passagersædet.

TVC Advokatfirma bemærker

Dommen er interessant, fordi SKAT ofte hævder, at der grundlag for beskatning af fri bil, særligt når der er tale om biler i den dyre ende af prisklassen. Med dommen har landsretten cementeret, at det er den erhvervsdrivende selv, der bestemmer niveauet for sin udgiftsafholdelse – og at SKAT ikke skal blande sig i, om en erhvervsdrivende ønsker at købe en Porsche til erhvervsmæssig benyttelse frem for en Toyota, VW eller anden tilsvarende bil.

Står du selv overfor en sag af lignende karakter, er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende vurdering af din sag.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk