Politiken: Ansvar for skattesvindel peger opad

Milliardskandalen om svindel med udbytteskat skal kulegraves i en uvildig advokatundersøgelse. En stor del af ansvaret kan blive placeret i toppen af Skatteministeriet, som hidtil er blevet friholdt i sagen.

19. december 2016 | SKATTER OG AFGIFTER

Et bredt flertal i Folketinget er blevet enigt om at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse, der i forbindelse med sagen om svindel med udbytteskat for 12,3 milliarder skal »vurdere, om og i hvilket omfang der er sket fejl og forsømmelser i Skat og Skatteministeriet – og i den forbindelse, om der er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller ansættelsesretligt ansvar mod en eller flere embedsmænd«, fremgår det af aftalen.

Fokus på departementschefen

I advokatundersøgelsen vil der uden tvivl blive fokuseret på departementschef Jens Brøchner og hans højre hånd, afdelingschef Andreas Berggreen, og det er på høje tid, udtaler advokat Torben Bagge, der også er lektor i offentlig ret ved Aarhus Universitet, til Politiken d. 17. december 2016:

»Jeg har hele tiden undret mig over, at der ikke har været ret meget fokus på departementet og de øverst ansvarlige embedsmænd, for her blev man jo orienteret om denne sag af systemets egne revisorer helt tilbage i 2010«.

Læs hele artiklen i linket nedenfor.

Torben Bagge

Partner, Advokat (H), Leder af skatteafdelingen

D: +45 87 34 75 30

M: +45 24 82 24 84

E: tb@tvc.dk