Kontrolindsats mod smugling og ulovlig handel med chokolade- og sukkervarer fører til opkrævninger for 320 mio. kr.

Fra 2015 til 2020 har Skattestyrelsen gennemført omkring 4.000 målrettede kontroller mod smugling og illegal handel med chokolade- og sukkervarer.

29. marts 2021 | SKATTER OG AFGIFTER ØKONOMISK KRIMINALITET

Resultatet af skattemyndighedernes kontrol de seneste seks år har ført til opkrævninger og ubetalte sukkerafgifter på 320 mio. kr. Det svarer til en gennemsnitlig opkrævning på ca. 53 mio. kr. årligt. I den seksårige periode, hvor Skattestyrelsen har foretaget kontroller af slikbranchen, er der sket en markant stigning i træfprocenten, der er gået fra 40 pct. i 2015 til 69 pct. i 2020.

Skattestyrelsen har i en pressemeddelelse den 20. marts 2021 meddelt, at kontrolindsatsen er foregået over hele landet og i nogle tilfælde i samarbejde med bl.a. Fødevarestyrelsen, Toldstyrelsen og Politiet. Skattestyrelsen oplyser, at formålet med kontrollen har været at afdække sort økonomi og svække incitamentet til at smugle og handle med ulovlige chokolade- og sukkervarer.

Kontrollerne har omfattet løbende vurderinger af de geografiske områder og handelsled, herunder grossister, detailvirksomheder samt uregistrerede virksomheder, der f.eks. driver de såkaldte garagesalg. Skattestyrelsens kontrol har således været rettet mod områder, hvor det er blevet vurderet, at risikoen for snyd har været størst.

Underdirektør hos Skattestyrelsen, Anne Sofie Hedemann, udtaler i den omtalte pressemeddelelse:

”Med årene er vi blevet mere effektive til at finde de virksomheder, der forsøger at sno sig uden om reglerne. Vi går målrettet efter alle led i handlen med ulovligt slik og chokolade lige fra import til mindre salgskanaler på det danske marked. Ved i højere grad at målrette indsatsen mod importører og grossister kan vi dermed begrænse, at de illegale varer spreder sig til detailbutikkerne.”

De personer og virksomheder, som er udtaget til kontrol, må forvente, at Skattestyrelsen samtidig vil vurdere, om der er handlet såkaldt ’ansvarspådragende’. Det er vigtigt at være bevidst om allerede fra sagens opstart, at den kan blive en straffesag.

Det er derfor vigtigt, at overvejelser herom inddrages allerede i den indledende dialog med Skattestyrelsen.

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma

Skatteafdelingen i TVC Advokatfirma håndterer løbende mere end 1.500 skatte- og afgiftssager på alle niveauer i systemet, herunder mindre skatte- og afgiftssager for private samt store og meget komplekse sager for erhvervsvirksomheder.

Klik, hvis du vil vide mere om skatte- og afgiftsproces og de muligheder, du eller din virksomhed har for at håndtere en skatte- eller afgiftssag.