Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningen

Den nye EU-databeskyttelsesforordning bliver den 25. maj 2018 en del af dansk lovgivning. Justitsministeriet udarbejder løbende vejledninger vedrørende forståelsen af forordningen om blandt andet databeskyttelsesrådgiver (DPO), dataansvarlige og databehandlere og håndtering af brud på persondatasikkerhed.

06. juni 2017 | IMMATERIALRET

Databeskyttelsesforordningen er vedtaget i EU-regi og træder i kraft den 25. maj 2018. EU-forordningen overlader den nærmere udformning af databeskyttelse til de nationale lovgivninger på en række område.

Justitsministeriet har fornyeligt udsendt betænkning nr. 1565, der skal danne grundlag for det danske lovarbejde. Betænkningen, der er ret omfangsrig, er opdelt i to dele, der kan læses på nedenstående links.

Justitsministeriet vil løbende lave vejledninger vedrørende forståelsen af forordningen om blandt andet databeskyttelsesrådgiver (DPO), dataansvarlige og databehandlere og håndtering af brud på persondatasikkerhed. Vejledninger bliver offentliggjort fra september 2017 til januar 2018. Se oversigt over de påtænkte vejledninger og offentliggørelsestidspunkter.

Databeskyttelsesforordningen er et af TVC Advokatfirmas fokusområder. Vi holder derfor nøje øje med det kommende danske lovgivningsarbejde, og du kan følge udviklingen under nyheder her på siden.

Overtrædelse af den nye lovgivning kan medføre høje bødekrav

Selvom databeskyttelsesforordningen først træder i kraft i maj 2018, bør virksomheder allerede nu få kortlagt virksomhedens håndtering af personoplysninger, så man lever op til de kommende regler, da bødeniveauet forventes at stige ganske markant. Det fremgår af forordningen, at bødernes maksimum er € 20.000.000 eller op til 4 % af virksomhedens samlede globale årlige omsætning, hvis dette beløb er højere.

Det kræver en del tilrettelæggelse og forberedelse, samt implementering at få virksomheders arbejdsprocedurer og IT-systemer ændret, så de overholder de gældende regler omkring persondatabeskyttelse.

Har din virksomhed styr på det nye regelsæt i EU-databeskyttelsesforordningen?

Hvis ikke eller hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til at kontakte TVC Advokatfirmas specialister til en uforpligtende drøftelse.

Læs mere om EU-databeskyttelsesforordningen.

Læs også vores Q&A: 10 ofte stillede spørgsmål om databeskyttelsesforordningen (GDPR)Nyheder