Iværksætterselskabets endelige og nyligt reducerede kapitalkrav for anpartsselskaber

Folketinget vedtog den 9. april 2019 endeligt lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskabsformen (IVS). Samtidig blev det besluttet at nedsætte kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) til 40.000 kr.

17. april 2019 | SELSKABSRET

Som tidligere nævnt i TVC Advokatfirmas nyhedsbrev, har IVS-modellen længe været i politikernes søgelys som følge af flere sager med misbrug af denne selskabsstruktur.

Det er nu ikke længere muligt at stifte iværksætterselskaber i Danmark. Oprindeligt havde selskabsformen til formål at styrke iværksætteriet ved at gøre det muligt at stifte et selskab med begrænset hæftelse uden de samme krav til indskud af startkapital, som vi kender fra anpartsselskaber og aktieselskaber. En analyse fra Erhvervsstyrelsen fra september 2018 kunne imidlertid konkludere, at selskabsformen medførte en forhøjet risiko for svig og opbygning af gæld til det offentlige.

Som en konsekvens heraf har Folketinget nu vedtaget en lov, som betyder, at IVS’er afskaffes. I et forsøg på at kompensere herfor er det samtidig vedtaget at nedsætte kapitalkravet for ApS’er fra kr. 50.000 til kr. 40.000 i håbet om fortsat at tiltrække nye iværksættere i Danmark.

Loven trådte i kraft mandag d. 15. april 2019.

De nye regler betyder også, at eksisterende iværksætterselskaber inden 2 år, dvs. senest 15. april 2021, enten skal omregistreres til et ApS med en kapital på minimum kr. 40.000 eller likvideres. De IVS’er som ikke iagttager omregistreringspligten tvangsopløses.

Har du behov for juridisk assistance til omdannelse af dit IVS, står TVC Advokatfirma klar til at hjælpe dig.