Intet påbud om at angive konkurrentens varemærke som et negativt søgeord

Sø- og Handelsretten slår endnu engang fast, at virksomheder ikke er nødsaget til at anvende konkurrenters varemærke som et negativt søgeord i Google AdWords kampagner.

01. maj 2023 | IMMATERIALRET

Hvad er negative søgeord i Google AdWords?

Ved hjælp af negative søgeord, har man mulighed for at ekskludere visse søgeord fra sine kampagner, og dermed forhindre et bestemt ord eller en bestemt sætning i at udløse visning af ens annonce. Dette afgrænser som udgangspunkt søgeresultatet, og sikrer at annoncen kun fokuserer på de søgeord, man finder relevante for ens kunder. Man kan dermed som annoncør sørge for en forbedret og målrettet visning af søgeresultater, og altså sikre, at ens annonce vises til interesserede brugere.

Modsat kan man også betale sig til en større synlighed gennem Google AdWords, da man ved hjælp af søgeord og søgeordskombinationer kan blive vist i andre sammenhænge ved et søgeresultat.

Afgørelsen

Den 21. april 2023 afsagde Sø-og Handelsretten dom i en sag, der omhandlede hvorvidt Nord-Smil.dk krænkede Godt Smils varemærke, og om de på baggrund heraf skulle påbydes en negativ afgrænsning af søgeord i Google AdWords.

Nord-Smil havde i en periode anvendt en søgeordskampagne med specifik brug af adskillige søgeord og søgeordskombinationer, som var målrettet ”Godt Smil”. På baggrund af dette, lagde retten til grund, at Nord-Smil, havde udvist krænkende adfærd overfor varemærket Godt Smil, som har eneret til brugen heraf, jf. varemærkelovens § 4, jf. § 3. Retten mente derfor, at Nord-Smil havde overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1, ved at have udvist illoyal adfærd i forbindelse med udnyttelse af Godt Smils varemærkerettigheder.

Retten vurderede herefter, om der skulle foretages foranstaltninger vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Nord-Smil skulle påbydes at gøre brug af en negativ afgrænsning, hvad angik Godt Smils varemærke som søgeord.

Da retten imidlertid vurderede, at undladelse af denne form for afgrænsning hverken var i strid med varemærkeloven eller god markedsføringsskik, fandtes der ikke grundlag for at påbyde Nord-Smil dette.

Har du brug for rådgivning?

Er du i tvivl om reglerne for anvendelse af Google AdWords og generelt markedsføringsloven, er du altid velkommen til at kontakte vores specialister på området.