Hårproduktgrossist får millionbøde for overtrædelse af forbud mod bindende videresalgspriser

Den 15. februar 2019 blev Hårproduktgrossisten Icon Hairspa A/S af Retten i Næstved idømt en bøde på 1.000.000 kr. for overtrædelse af reglerne om bindende videresalgspriser i konkurrenceloven. Dommen illustrerer, at bindende prisaftaler i relation til bødefastsættelse betragtes som en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne.

21. februar 2019 | EU-, UDBUDS- OG KONKURRENCERET

Retten i Næstved fandt, at Icon Hairspa A/S, der distribuerer og sælger eksklusive hårprodukter, i strid med konkurrenceloven havde stillet krav til sine forhandlere om, at Icon Hairspa A/S’ vejledende priser på Kevin Murphy hårprodukter skulle overholdes som mindstepriser i forbindelse med videresalg til forbrugere.

Dette udgjorde ifølge Retten i Næstved en konkurrencebegrænsende aftale i henhold til konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. § 6, stk. 2, nr. 7. Konkurrencelovens § 6, stk. 2 indeholder netop en række eksempler på forbudte konkurrencebegrænsende aftaler. I den forbindelse fremgår det bl.a., at der gælder et forbud mod at fastsætte bindende videresalgspriser.

Retten i Næstved bemærkede endvidere, at konkurrencelovens mærkbarhedskrav anses for opfyldt i sager om bindende videresalgspriser uanset den faktiske indflydelse på markedet.

Konkurrenceloven indeholder ellers både et kvantitativt og kvalitativt mærkbarhedskrav, der som udgangspunkt skal være opfyldt for, at en konkurrencebegrænsning er i strid med loven.

Det kvantitative mærkbarhedskrav angiver i den henseende, at forbuddet i § 6 ikke gælder for aftaler mellem virksomheder, når de deltagende virksomheders samlede markedsandel ikke overstiger henholdsvis 10 eller 15 % alt efter, om aftalen er indgået mellem faktiske og potentielle konkurrenter eller mellem virksomheder, der ikke er i konkurrence.

Det kvalitative mærkbarhedskrav tilsiger dertil, at aftalen skal have en ikke ubetydelig indflydelse på konkurrencen i relation til den retlige og økonomiske kontekst, som aftalen indgår i.

Hvis der er tale om en hardcore konkurrencebegrænsning, anses mærkbarhedskravet imidlertid for opfyldt uanset indflydelsen på markedet. Dette gælder bl.a. for aftaler om bindende videresalgspriser, hvilket var sagens kerne i indeværende sag.

Retten i Næstved fastsatte på den baggrund straffen for overtrædelsen til en bøde på 1.000.000 kr. Dertil blev en ledende medarbejder idømt en bøde på 100.000 kr. Ved bødeudmålingen lagde Retten i Næstved vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt selskabets omsætning.

Hele afgørelsen kan findes på Konkurrence- & Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

TVC Advokatfirma bemærker

Dommen illustrerer, at bindende prisaftaler anses for en grov overtrædelse af konkurrencereglerne, hvilket betyder store bødestraffe til de virksomheder, der forbryder sig mod reglerne.

TVC Advokatfirma anbefaler derfor, at man som virksomhed gør sig bekendt med reglerne på området. Har du spørgsmål til gældende ret, eller står du overfor en konkret case, sidder TVC Advokatfirmas specialister altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk