Google får bøde på 50 millioner euro for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen

Det franske datatilsyn har den 21. januar 2019 givet Google en bøde på 50 millioner euro for overtrædelse af den nye databeskyttelsesforordning. Afgørelsen viser, at de europæiske myndigheder er klar til at give store bøder, når databeskyttelsesreglerne overtrædes.

23. januar 2019 | IP & TECHNOLOGY EU-, UDBUDS- OG KONKURRENCERET

Kort om afgørelsen

Den store bøde til Google skyldes, at Google, ifølge de franske datamyndigheder, CNIL, ikke har behandlet brugernes oplysninger med tilstrækkelig omhu.

Dette gælder navnlig for den brug af data, der sker ved målrettede annoncer rettet mod brugerne af Google. Det franske datatilsyn har i den forbindelse vurderet, at Google ikke har oplyst brugerne tilstrækkeligt om og i hvilket omfang, deres data blev anvendt, herunder hvordan data er brugt i personligt rettede annoncer.

CNIL fandt således, at Googles brugere ikke har haft et tilstrækkeligt grundlag for at sætte sig ind i og kontrollere deres flow af data på søgesiden. Google havde derved overtrådt databeskyttelsesforordningen. Overtrædelsen, der samlet omfattede manglende gennemsigtighed, utilstrækkelig information til de registrerede og manglende gyldigt samtykke til brug af dataene, blev af CNIL takseret til 50 millioner euro, dvs. omtrent 370 millioner kroner.

TVC Advokatfirma bemærker

Det har længe været formodningen, at databeskyttelsesforordningen vil medføre et skærpet fokus på det persondataretlige område.

Forordningen lægger helt konkret op til, at virksomheder kan blive idømt bøder på op til 20.000.000 euro eller 4 % af virksomhedens globale omsætning. De franske myndigheders bøde til Google illustrerer, at der nu sættes handling bag ordene.

Selvom bødeniveauet vil være noget lavere for små og mellemstore virksomheder, må det forventes, at der også i denne kategori vil ske en stor forøgelse af det bødeniveau, vi kender fra tidligere.

Det er imidlertid ikke alene bødeniveauet, der udgør en risiko for virksomheder. Overtrædelse af reglerne kan ligeledes medføre en risiko for at ifalde et erstatningsansvar, få negativ medieomtale eller få utilfredse medarbejdere og kunder. Samlet set kan det derfor vise sig ødelæggende for den gode forretning, hvis man ikke overholder reglerne.

TVC Advokatfirma vurderer, at fokus fremadrettet må formodes at blive rettet mod de virksomheder, der ikke aktivt forsøger at sikre compliance på området. Med den rette vejledning og complianceanalyse behøver databeskyttelsesreglerne imidlertid ikke være så skræmmende.

TVC Advokatfirma anbefaler derfor, at man søger professionel og kompetent rådgivning, hvis man er i tvivl om reglerne. TVC Advokatfirmas specialister arbejder i den forbindelse dagligt med persondataretlige problemstillinger, og de står altid klar til en uforpligtende drøftelse af din konkrete case.

Mads Balle Christensen

Advokat, CIPP/E

D: +45 87 34 75 64

M: +45 22 50 25 71

E: mac@tvc.dk