Frifindelse i sag om databedrageri og hæleri

Dommen illustrerer vigtigheden af, at der i sager om økonomisk kriminalitet leveres et effektivt forsvar allerede under efterforskningen.

10. februar 2021 | ØKONOMISK KRIMINALITET

I sagen havde en person været udsat for identitetstyveri, idet der var oprettet et kviklån i hans navn og ved brug af hans NEM-ID. Det fremgik af politiets efterforskningsmateriale, at pengene fra lånet var blevet udbetalt til den tiltaltes konto. Det fremgik dog også, at den tiltalte allerede samme dag have overført pengene til tredjemand.

Blandt andet på dette grundlag rejste anklagemyndigheden tiltale for databedrageri og alternativt for hæleri.

Under klientsamtaler mellem forsvareren og den tiltalte kom det frem, at den tiltalte og tredjemanden havde været venner på gerningstidspunktet. Den tiltalte havde flere gange ladet tredjemanden anvende sin konto til pengeoverførsler, ligesom den tiltalte ved flere lejligheder havde lagt penge ud for tredjemanden. Dette kunne dokumenteres via SMS-udskrifter fra den tiltaltes mobiltelefon.

Ved hjælp af oplysninger om de IP-adresser, der var anvendt ved låneoprettelsen, lykkedes det derudover at fastslå, at selve låneansøgningen var foretaget i den by, hvor tredjemanden – men ikke den tiltalte – boede.

Der var således tale om væsentlige oplysninger, der sigtede mod en anden gerningsmand end den tiltalte, men som ikke var indeholdt i politiets efterforskningsmateriale.

Da oplysningerne i vid udstrækning blev bekræftet af en vidneforklaring i retten, valgte anklagemyndigheden at frafalde den del af tiltalen, der angik databedrageri. Retten fandt det imidlertid heller ikke bevist, at den tiltalte i det hele taget var klar over, at pengene, der var indsat på kontoen, stammede fra et databedrageri begået af tredjemanden. Derfor blev den tiltalte også frifundet for overtrædelse af hæleribestemmelsen.

Anklagemyndighedens frist for at anke sagen er udløbet.

Dommen illustrerer vigtigheden af, at der inddrages en kompetent forsvarer så tidligt som muligt. Dette gælder ikke mindst i sager om økonomisk kriminalitet, der ofte har et kompliceret faktum. I denne type af sager er det derfor yderst vigtigt, at alle forhold drages frem og belyses, inden sagen kommer for retten. I mange tilfælde er det under klientsamtaler mellem forsvareren og den tiltalte, at de oplysninger kommer frem, der kan føre til, at der skal ske frifindelse eller nedsættelse af straffen.

Hos TVC Advokatfirma er vi netop specialiserede i økonomisk kriminalitet. Hvis du er sigtet eller tiltalt i en sag vedrørende økonomisk kriminalitet tilbyder vi altid et gratis møde, så du har det bedste grundlag for at vurdere dine muligheder og afgøre, hvilken forsvarer, du ønsker. Du er i den forbindelse meget velkommen til at kontakte os.

Lars Henriksen

Partner, Advokat (H), Bestyrelsesformand

D: +45 87 34 75 10

M: +45 40 50 08 00

E: lh@tvc.dk

Matthias Albertsen Brorsen

Advokat

D: +45 33 18 61 54

M: +45 26 79 08 07

E: MAB@TVC.DK