Ændringer i TVC Advokatfirma

11. september 2018

TVC Advokatfirma har siden dets etablering i 1988 været begunstiget af en stor vækst. Ud fra ønsket om at strømline Advokatfirmaets specialer besluttede partnerkredsen sidste efterår at nedlægge strafferet som selvstændigt forretningsområde. Partnerkredsen har herefter ikke været enige om den videre forretningsudvikling.

Partner Morten Breum-Leer, Partner Lars Mumm, og Partner Martin Beck har, som følge af uenigheden, ved en gensidig aftale valgt at udtræde af Advokatfirmaet pr. 31. december 2018 sammen med deres ansatte. De indtræder herefter pr. 1. januar 2019 som partnere i Clemens Advokatpartnerselskab i Aarhus, hvor de sammen med deres ansatte viderefører og udvikler deres respektive specialer.

Beslutningen er primært truffet på baggrund af en konstatering af, at henholdsvis de udtrædende og tilbageværende partnere har forskellige ønsker i forhold til Advokatfirmaet og den fremtidige forretningsudvikling.

TVC Advokatfirma vil fortsat have fokus på særligt udvalgte specialer, herunder førelse af skattesager, skatterådgivning samt centrale specialer indenfor erhvervs- og privatret.

Det er således Advokatfirmaets intention at sikre en fortsat styrkelse af disse særlige specialer med afsæt i dets kontorer i Aarhus, København og Roskilde. Den daglige ledelse af Advokatfirmaet vil fortsat varetages af Managing Partner Leo Jantzen.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til henholdsvis Managing Partner Leo Jantzen og Partner Morten Breum-Leer.